Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Voor 1 april ook aangifte van een BTW-balanspost over 2017

Geplaatst op: 06-03-2018, 10:56:32

Een BTW-balanspost ontstaat als een onderneming er bij het opmaken van de jaarrekening achter komt dat niet alle BTW over het boekjaar 2017 is voldaan. Dit bedrag komt dan niet in de BTW-aangifte te staan, maar wel op de balans.

Ondernemingen die ontdekken dat er een BTW-balanspost is, kunnen het beste deze schuld direct betalen vóór 1 april 2018, want dan brengt de fiscus geen belastingrente in rekening. Een correctie is in te dienen via het formulier Suppletie omzetbelasting. Als een onderneming minder dan € 1.883 aan BTW zou moeten betalen, is er voordeel te behalen met de kleineondernemersregeling. 

Voorwaarden van de kleine ondernemersregeling

Via de kleine ondernemersregeling is het mogelijk om – als er is voldaan aan de voorwaarden – een lager BTW-bedrag af te dragen. Voor de kleine ondernemersregeling gelden de volgende voorwaarden:

  • na aftrek van voorbelasting hoeft u minder dan € 1.883 aan BTW in een jaar aan de Belastingdienst te betalen;
  • de onderneming is een eenmanszaak of een samenwerkingsverband van natuurlijke personen (maatschap, vennootschap onder firma, en dergelijke);
  • de onderneming is in Nederland gevestigd;
  • er wordt voldaan aan de administratieve verplichtingen voor de BTW (boekhouding voeren).

Administratieve verlichting bij een nog lager BTW-bedrag

Het kan zijn dat de BTW-balanspost over 2017 lager uitvalt dan € 1.345. Als de onderneming een eenmanszaak is of een combinatie van natuurlijke personen vormt, kunt u een ontheffing van administratieve verplichtingen aanvragen. U hoeft dan geen BTW-aangifte te doen, maar mag ook geen BTW meer factureren. Zodra de omstandigheden veranderen en in uitzonderingsgevallen kan de ontheffing toch komen te vervallen.

Bron: www.rendement.nl van 6 maart 2018

Ga terug naar de vorige pagina