Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Missie en Visie

Intermedis A&A gaat ervan uit dat haar cliënten geen dienst of product wensen te kopen doch een filosofie. Daarom heeft zij haar missie en visie onderverdeeld in onderstaande drie vragen en de opsomming van haar kernwaarden.

Waarom?

Er zijn een veelheid aan accountants, belastingadviseurs en financieel adviseurs die uniforme, niet onderscheidende, dienstverlening aanbieden waardoor veel (potentiële) cliënten over- of onder geadviseerd worden met een hierdoor niet op daadwerkelijk benodigde dienstverlening afgestemde prijs en/of deskundigheid. Dit leidt tot kosten welke niet meer in verhouding staan tot het doel waarvoor zij gemaakt worden. De aangeboden ‘jas’ is of te groot of te klein en is voorzien van onnodige ‘franje’. En dat kan anders;

Hoe?

Door het samenstellen van een gevarieerd en op de te bedienen doelgroep afgestemd pakket aan werkzaamheden waardoor de ‘jas’ past en ‘franje’ alleen aangebracht wordt indien noodzakelijk en/of wenselijk. In de praktijk vormgegeven door;

Wat?

Het opstellen van financiële (fiscale) jaarbescheiden, zoals jaarrekening, aangiften en prognosen, tegen een vaste prijs en het beantwoorden van vragen op velerlei gebied al dan niet door het, ad hoc, inschakelen van het uitgebreid netwerk aan deskundigen zoals advocaten, notarissen en financiële planners of verzekerings- en hypotheek specialisten. Ondersteuning door het proactief aanbieden van, voor de doelgroep relevante, informatie via de website en Social media.

Intermedis A&A hanteert zowel intern als extern de volgende 5 kernwaarden:

1 durf keuzes te maken, durf ook vooral dingen niet te doen
2 wees proactief en breng ook anderen in beweging
3 wees zacht op de man, hard op de zaak
4 daag de status quo uit en benader dingen eens 180 graden anders
5 neem jezelf niet al te serieus