Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Cadeau uit Den Haag voor bruidsparen: huwelijkse voorwaarden (deel II)

Geplaatst op: 28-06-2017, 17:31:17

Huwelijkse voorwaarden cadeau vragen: deze vlag is juridisch niet correct, maar dekt in mijn ogen wel de lading. Want 28 maart jongstleden is een wetsvoorstel aangenomen door de Eerste Kamer dat voor iedereen die nog gaat trouwen financiële gevolgen heeft. Hier volgen de punten waarop je dient te letten.

Allereerst gaat deze nieuwe regeling pas in op 1 januari 2018. Trouw je nog dit jaar, dan is gedurende je gehele huwelijk gewoon het huidige stelsel van toepassing. Eerlijk zullen we alles delen.

Wil je dat niet, dan moet je of naar de notaris voor huwelijkse voorwaarden of de plechtigheid uitstellen tot of ná 1 januari 2018.

Bewijsproblemen bij echtscheiding

Trouw je pas volgend jaar (of nog later) dan is er nog het bewijsprobleem. Bij een echtscheiding moet je namelijk kunnen bewijzen welk deel van het vermogen al van jou was ten tijde van het sluiten van het huwelijk (het vóór-huwelijkse vermogen) en welk deel van jou is vanwege een schenking of een erfenis.

Je moet dus een administratie gaan bijhouden omdat je in feite drie soorten vermogen hebt als echtpaar:

  1. jouw vermogen dat buiten de (beperkte) gemeenschap valt en niet gedeeld hoeft te worden omdat je het al had vóór het huwelijk of via erfenis of schenking hebt ontvangen.
  2. het vermogen van je echtgeno(o)t(e) dat buiten de (beperkte) gemeenschap valt en niet gedeeld hoeft te worden omdat hij of zij dat al had vóór het huwelijk of via erfenis of schenking heeft ontvangen.
  3. het vermogen dat jullie samen opbouwen tijdens het huwelijk en dat dus wel eerlijk gedeeld moet worden.

Lukt het je niet om bij een echtscheiding aan te tonen dat spaargeld onder het eerste soort vermogen valt, dan behoort het volgens de wet tot de derde soort. Oftewel: je bent toch de helft van je geld kwijt.

Aansprakelijkheid voor schuldeisers

Daarnaast verandert er aan de aansprakelijkheid van echtgenoten voor de schulden van de ander niet heel veel. Wil jij niet dat jouw partner last krijgt van jouw zakelijke crediteuren omdat je een eigen zaak bent begonnen, ga dan naar de notaris toe voor huwelijkse voorwaarden.

Een volgend aandachtspunt betreft de situatie dat je al samen met je verloofde eigenaar bent van (bijvoorbeeld) een huis. Maar niet 50/50. Dat kan bijvoorbeeld voorkomen als een stel een huis koopt, maar één van hen meer eigen geld inbrengt dan de ander. Dan kun je er voor kiezen om het huis ook in die verhouding op naam te laten zetten bij het Kadaster.

Stel dat jij 60% van het eigen geld inlegt en je partner 40%, dan koop je samen het huis in diezelfde verhouding. Trouw je op of ná 1 januari a.s. onder de nieuwe wetgeving dan moet je later bij een echtscheiding ineens afrekenen alsof je het huis toch 50/50 op naam had staan. Dat is wat vreemd als je bedenkt dat toch heel eenvoudig te bewijzen is dat je vóór het huwelijk al 60% van de eigendom bezat.

Wil je voorkomen dat je dus door duidelijk “Ja, ik wil” te zeggen geld kwijt raakt, dan moet je huwelijkse voorwaarden maken waarin je deze wettelijke regeling buiten spel zet.

Uitsluitingsclausule

Veel ouders leggen nu in hun testament of bij een schenking vast dat de zogeheten uitsluitingsclausule van toepassing is. Hun erfenis of schenking is dan alleen voor hun eigen kind en valt niet in de (huidige) algehele gemeenschap van goederen. Daardoor hoeft dat vermogen niet gedeeld te worden bij een echtscheiding.

Onder de nieuwe wet vallen deze erfenissen en schenkingen automatisch niet meer in de (beperkte) gemeenschap van goederen van hun kind. Dus zou je denken dat er geen behoefte meer is aan het opnemen van de anti-schoonzoon clausule in het testament of bij de schenking.

Ik denk dat dit een misvatting is. Want een kind kan afwijken van die nieuwe wettelijke regeling. In huwelijkse voorwaarden kunnen het eigen kind en de schoonzoon/-dochter vastleggen dat erfenissen en schenkingen juist wél in de (bij een echtscheiding te verdelen gemeenschap vallen. Nu bevatten huwelijkse voorwaarden uitsluitingen, straks kunnen daarin juist insluitingen staan.

Vastleggen

Als je als ouders wilt voorkomen dat jouw kind bij een echtscheiding (voor de helft) achter het net vist, dan moet je zelf in je testament of bij de schenking vastleggen dat de koude kant nergens recht op heeft. Jouw regeling gaat dan boven de regeling van de insluiting die in de huwelijkse voorwaarden opgenomen kan zijn of worden.

Stel dat jouw dochter een charmante vent treft en met hem trouwt ná 1 januari aanstaande. Stel verder dat hij jouw (naïeve) dochter zo ver krijgt dat zij de huwelijkse voorwaarden tekent die de notaris in overleg met hem heeft opgesteld. Stel dat daarin – onder meer om erfbelasting te besparen - een insluitingsclausule staat. Dan is jouw dochter bij een echtscheiding toch ineens de helft van jouw erfenis en schenking kwijt.

Door zelf in jouw testament of bij de schenking de uitsluitingsclausule op te nemen, voorkom je dat er misbruik gemaakt wordt van het (te) grote vertrouwen dat jouw dochter in haar charmeur heeft.

Better safe than sorry.

Bron: column van Ernst Loendersloot, kandidaat-notaris, op www.dft.nl van 28 juni 2017

Ga terug naar de vorige pagina