Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Welke regels gelden voor het vruchtgebruik van woningen?

Geplaatst op: 30-04-2014, 09:28:28

De overheid heeft een overgangsregeling ingesteld voor de heffing van erfbelasting op vruchtgebruik van woningen. De regeling geldt voor situaties waarbij ouders een woning overdragen aan hun kinderen, maar daar zelf tot hun overlijden in blijven wonen. De regeling geldt alleen voor woningen die vóór 1 januari 2010 zijn overgedragen. In de overgangsregeling wordt de waardestijging tussen het moment van de overdracht van de woning en 1 januari 2010 niet meegenomen in de heffing van de erfbelasting.

Overgangsregeling vruchtgebruik woningen
Met de overgangsregeling vruchtgebruik woningen kunt u bij het overlijden van (een van) de ouders uitgaan van de woningwaarde op het moment van de rechtshandeling waarbij de woning is overgedragen in plaats van de waarde op overlijdensdatum. De woningwaarde wordt wel vermeerderd met de waardestijging van 1 januari 2010 tot de overlijdensdatum.

De waardestijging tussen het moment van overdracht van de woning en 1 januari 2010 wordt niet meegenomen in de heffing van de erfbelasting.

Het overgangsrecht geldt ook als uw vruchtgebruik inmiddels is omgezet in huur.

Overgangsregeling vruchtgebruik vrijwillig
Gebruikmaken van de overgangsregeling is niet verplicht. U kunt zelf kiezen of u er gebruik van wilt maken of niet.

Achteraf laten aanpassen aangifte erfbelasting
De overgangsregeling geldt ook als u de aangifte erfbelasting over 2010, 2011, 2012 of 2013 al heeft ingeleverd.

U kunt een brief schrijven naar de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor de overgangsregeling. De Belastingdienst past dan de aanslag aan.

Bron: www.eufin.nl van 30 april 2014.

Ga terug naar de vorige pagina