Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Wiebes stuurt MvA Autobrief II naar Eerste Kamer

Geplaatst op: 06-06-2016, 17:14:32

De fiscale stimulering van plug-in hybride auto’s wordt stapsgewijs afgebouwd en er wordt vol ingezet op het fiscaal stimuleren van nulemissieauto’s. Dat benadrukt de staatssecretaris aan de Eerste Kamer in de Memorie van Antwoord bij het wetsvoorstel Autobrief II.
 

Met ingang van 2017 blijven nog twee bijtellingscategorieën over voor auto’s van de zaak: 4% voor nulemissieauto’s en 22% voor alle andere auto’s. Voor PHEV’s met een CO2-uitstoot van 1 - 50 gram per kilometer blijft tot en met 2020 het huidige halftarief in de MRB wel bestaan. Dit gezien de verwachting dat particulieren vanuit kostenbesparingsoogpunt meer gemotiveerd zijn om zo zuinig mogelijk te rijden.

 

De staatssecretaris bevestigde op vragen uit de Eerste Kamer dat het risico op oversubsidiëring bij nul-emissieauto's groter is dan het risico op ondersubsidiëring. Hij heeft daarom toegezegd de maatregelen uit dit wetsvoorstel al in 2018 te evalueren, zodat het mogelijk is om beleidsmatig bij te sturen vanaf 2019.

Meer informatie: Memorie van Antwoord Autobrief II (3 juni 2016)

Bron:www.taxence.nl van 6 juni 2016

Ga terug naar de vorige pagina