Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Welke kosten zijn aftrekbaar bij verbouwing thuiskantoor?

Geplaatst op: 30-04-2024, 10:44:23

Om te beoordelen of u de gemaakte kosten voor de verbouwing van de kantoorruimte mag aftrekken moet u eerst een aantal stappen doorlopen. Eerst moet worden gekeken of het om een zelfstandige werkruimte gaat.

Daarvan is sprake als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De ruimte heeft een eigen opgang.
  • De ruimte heeft eigen voorzieningen, zoals sanitair.
  • De ruimte zou in principe als werkruimte verhuurd kunnen worden aan een willekeurige derde. Als u uw garage ombouwt tot een kantoor, voldoet u wel aan deze voorwaarde.

Privévermogen of ondernemingsvermogen

Als u aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, is de volgende vraag of de werkruimte voor 90% of meer zakelijk wordt gebruikt. Als dit zo is, is de werkruimte verplicht ondernemingsvermogen. Is dit niet zo, maar wordt de werkruimte voor tenminste 10% zakelijk gebruikt, dan mag u de werkruimte ook tot het ondernemingsvermogen rekenen. U mag dan alle kosten en lasten ter zake van de woning (dus inclusief de werkruimte) ten laste van het bedrijfsresultaat brengen.

Splitst u de woning in privé- en ondernemingsvermogen (werkruimte), dan zijn de kosten van de werkruimte, inclusief de inrichtingskosten, aftrekbaar omdat dit dus ondernemingsvermogen is. Voor de rest van de woning is het eigenwoningforfait van toepassing.

Kosten aftrekbaar als bedrijfskosten

Als u de garage op basis van het bovenstaande op de balans van uw onderneming kunt zetten, zijn alle kosten van de garage aftrekbaar als bedrijfskosten. Dit geldt ook voor verbouwingen, inrichting, gas, water, elektra, etc.

Nadeel is dat bij verkoop van uw woning de eventuele boekwinst van de garage belast is. Uiteraard is de BTW op de kosten ook volledig aftrekbaar (als uw onderneming tenminste BTW-belaste prestaties verricht).

Bron: www.rendement.nl van 3 april 2024

Ga terug naar de vorige pagina