Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Parttime-ondernemer en zelfstandigenaftrek

Geplaatst op: 26-03-2024, 10:24:25

Om gebruik te mogen maken van de zelfstandigenaftrek moet u aan verschillende voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarde is dat u moet voldoen aan het urencriterium. Dit criterium houdt in dat als u op jaarbasis meer dan 1.225 uur in uw onderneming werkt (dit komt neer op gemiddeld 24 uur per week), u recht heeft op zelfstandigenaftrek. U mag dan een vast bedrag van € 3.750 (bedrag 2024) van uw winst aftrekken en betaalt dus minder belasting.

Begrip uren onderneming ruim

Het begrip ‘uren die gewerkt worden in de onderneming’ mag u overigens ruim uitleggen. Reistijd, boekhouding, opleiding in het kader van de onderneming: al deze uren tellen mee. Voldoet u aan het urencriterium, dan kunt u gedurende drie jaar, naast de zelfstandigenaftrek, ook de startersaftrek toepassen (€ 2.123 in 2024).

Het urencriterium wordt overigens niet tijdsevenredig herrekend. 

Kwalificeert u na drie jaar niet meer als starter, dan geldt voor ondernemers met een baan nog een extra eis: het zogenoemde grotendeelscriterium. Dit wil zeggen dat u uw werkzame uren voor het grootste deel aan uw onderneming moet besteden. In het geval u bijvoorbeeld bij uw baas op jaarbasis 1.400 uur werkt, moet u voor uw eigen onderneming minimaal 1.401 uur bezig zijn.

Bewijslast ligt bij u

De bewijslast dat u heeft voldaan aan het urencriterium ligt volledig bij u. Meer nog dan bij fulltime-ondernemers is voor u het bijhouden van uw uren daarom van belang. Houd daarom niet alleen het aantal uren bij, maar zorg er ook voor dat u door andere stukken (bijvoorbeeld een agenda) uw urenoverzicht kunt onderbouwen.

Bron: www.rendement.nl van 2 januari 2024

Ga terug naar de vorige pagina