Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Wat kan ik nog met niet-aftrekbare lijfrentepremie?

Geplaatst op: 26-03-2024, 10:16:49

In de aangifte IB kunt u de door u betaalde lijfrentepremie aftrekken als u voldoende jaar- en reserveringsruimte heeft, oftewel een pensioentekort heeft. Uw vraag is of als u te veel lijfrentepremie heeft betaald en een deel dus niet aftrekbaar is daar nog iets mee valt te doen. Onderneemt u geen actie dan is het deel van de premie dat niet is afgetrokken straks bij uitkering ook gewoon belast voor de IB.

Verklaring niet-afgetrokken premies

De financiële instelling die de uitkeringen doet belast dus de hele uitkering, het afgetrokken deel maar dus ook het niet-afgetrokken deel. Dit is te voorkomen door een Verklaring niet-afgetrokken premies te overleggen. Deze verklaring is te verkrijgen bij de Belastingdienst en kan dan aan de financiële instelling worden verstrekt zodat die weet dat ze rekening moet houden met de niet-afgetrokken premies en dus de inhouding van belasting achterwege moet laten. Let er bij de verkrijging van deze verklaring op dat u het bewijs moet leveren dat de premies niet in aftrek zijn gebracht.

U kunt er ook voor kiezen om er zelf rekening mee te houden in uw aangifte. U betaalt dan pas belasting over de uitkeringen of de afkoopsom als dit bedrag in totaal hoger is dan het bedrag van de premies dat u niet heeft afgetrokken. Dit is de saldomethode. U moet hierbij rekening houden met een maximumbedrag.

Premie terugstorten

Constateert u in de aangifte IB 2023 dat u een deel niet kunt aftrekken van de betaalde lijfrentepremies in 2023, dan kunt u de financiële instelling vragen het deel van de premie dat u niet mag aftrekken terug te storten. Daarvoor is dan ook weer een verklaring van de fiscus nodig. Dan gaat het om een ‘Verklaring geruisloze terugstorting’. Om deze verklaring te krijgen moet er aan twee voorwaarden worden voldaan. Er mag geen jaarreserveringsruimte aanwezig zijn geweest in het jaar van betaling van de premie en het terug te ontvangen bedrag moet in box 3 worden meegenomen.

Bron: www.rendement.nl van 11 maart 2024

Ga terug naar de vorige pagina