Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

ZZP en verlagen winst uit onderneming voor de inkomstenbelasting

Geplaatst op: 09-02-2024, 12:32:59

De winst uit uw onderneming is belast in box 1 van de inkomstenbelasting tegen maximaal 49,5%. U kunt uw belastingrekening wat drukken via een aantal aftrekposten en kosten die u in mindering mag brengen op uw winst uit onderneming. In het kort zijn dat:

  • zakelijke kosten;
  • investeringsaftrek;
  • ondernemersaftrek;
  • reserves zoals de herinvesteringsreserve;
  • mkb-winstvrijstelling.

Deze regelingen worden hieronder beperkt beschreven.

Zakelijke kosten zijn aftrekbaar

Allereerst mag u van uw opbrengst de zakelijke kosten afhalen die u voor uw onderneming heeft gemaakt. Voorbeelden zijn de huur van een bedrijfsruimte, kosten voor briefpapier en verzekeringen (zie ook het uitgebreide overzicht op de site van de Belastingdienst). Kosten die betrekking hebben op één jaar trekt u ook in dat jaar af van de opbrengst. Dit geldt ook voor kosten met een zogeheten geringe waarde. Kosten onder de € 450 ziet de Belastingdienst nog als ‘gering’. Bij sommige kosten moet u de aftrek over meerdere jaren spreiden (afschrijven), zoals een investering in een auto of gebouw.

Als u een startende ondernemer bent, kunt u hierbij overigens nog gebruikmaken van de willekeurige afschrijving. Dan mag u mogelijk de aanschafkosten wél in één keer in mindering brengen op de winst.

Investeringsaftrek op aangeschafte bedrijfsmiddelen

De volgende categorie is de aftrek die u kunt krijgen op investeringen in bijvoorbeeld machines. De algemene aftrek is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Daarnaast zijn er nog meer specifieke regelingen. De energie-investeringsaftrek (EIA) geeft u een belastingkorting op investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen. De milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Vamil-regeling geven belastingvoordeel op investeringen in bedrijfsmiddelen die goed zijn voor het milieu.

Geld toevoegen aan fiscale reserves

U kunt ook de belastbare winst verlagen door een deel van de opbrengst toe te voegen aan een fiscale reserve of een voorziening, bijvoorbeeld een voorziening voor groot onderhoud is een mogelijkheid.

Ondernemersaftrek als u voldoet aan urencriterium

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting kunt u mogelijk ook nog aanspraak maken op ondernemersaftrek. Dit is een verzamelnaam voor verschillende aftrekposten.

De gemeenschappelijke eis om in aanmerking te komen voor deze regelingen is dat u voldoet aan het zogeheten urencriterium. U moet in een kalenderjaar minstens 1.225 uur aan uw onderneming moet besteden.

Mkb-winstvrijstelling en stakingsaftrek

Er zijn ook nog twee vormen van aftrek waarvoor u niet aan het urencriterium hoeft te voldoen. De ene is de mkb-winstvrijstelling: 13,31% van uw winst is vrijgesteld van belasting. Deze vrijstelling berekent u over het bedrag dat overblijft na het toepassen van de ondernemersaftrek en de toevoeging aan de reserves. De andere aftrekpost die losstaat van het urencriterium is de stakingsaftrek. Die komt in beeld als u stopt met uw onderneming.

Bron: www.rendement.nl van 2 januari 2024

Ga terug naar de vorige pagina