Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Welke bezittingen moet ik opgeven in box 3?

Geplaatst op: 02-02-2024, 09:20:17

Een aantal bezittingen moet u opgeven voor de box 3-heffing, maar er zijn ook bezittingen die hiervoor zijn vrijgesteld. Bekijk in de lijsten hieronder welke bezittingen u wel en welke u niet moet opgeven in box 3.

Bezittingen die wel voor box 3 meetellen

 • Bank- en spaartegoeden
 • Aandelen, obligaties, winstbewijzen en opties die niet tot een aanmerkelijk belang horen, zoals:
  • Het niet-vrijgestelde deel van groene beleggingen
  • Maatschappelijke beleggingen
 • Bezittingen van minderjarige kinderen
 • Vermogen in het buitenland
 • Vorderingen, zoals uitgeleend geld en contant geld
 • Tweede woning, bijvoorbeeld een vakantiewoning
 • Overige onroerende zaken, bijvoorbeeld een verhuurde woning
 • Het niet-vrijgestelde deel van kapitaalverzekeringen
 • Rechten op periodieke uitkeringen die niet in box 1 belast zijn
 • Overige bezittingen, zoals een aandeel in het vermogen van een Vereniging van Eigenaren (VVE)

Bezittingen die niet voor box 3 meetellen

 • Eigen woning (hoofdverblijf)
 • Vruchtgebruik dat u door erfrecht heeft verkregen van de woning die in het betreffende kalenderjaar uw hoofdverblijf was. De WOZ-waarde ervan geeft u in box 1 aan.
 • Roerende zaken voor eigen gebruik of gebruik binnen het gezin
 • Aandelen en dergelijke die tot een aanmerkelijk belang behoorden
 • Uw ondernemingsvermogen
 • Voorwerpen van kunst en wetenschap, waaronder voorwerpen die ter beschikking zijn gesteld aan derden voor culturele en wetenschappelijke doeleinden
 • Op grond van erfrecht verkregen rechten op roerende zaken
 • Rechten uit begrafenisverzekering, als het verzekerd kapitaal in totaal per verzekerde niet hoger is dan € 8.665 (2023: € 7.913)
 • Vermogen dat u ter beschikking stelde aan bepaalde personen die dit gebruikten in hun onderneming
 • Rechten op kapitaalsuitkering uitsluitend ter zake van invaliditeit/ ziekte/ongeval
 • Groene beleggingen, met een maximum van € 71.251 (2023: € 65.072)
 • Op 14 september 1999 bestaande kapitaalverzekeringen, met een maximum van € 123.428, met een fiscaal partner geldt een dubbele vrijstelling
 • Overlijdensverzekeringsproducten met bankspaarvariant
 • Contant geld en daaraan gelijk te stellen vermogensrechten € 653 (2023: € 596), voor partners geldt een dubbele vrijstelling
 • Bossen, natuurterreinen en onroerende zaken die deel uitmaken van een landgoed
 • Niet-opeisbare vorderingen uit een erfenis

Bron: www.rendement.nl van 24 januari 2024

Ga terug naar de vorige pagina