Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Zwangere zelfstandige wil bevallingsuitkering tot winst uit onderneming rekenen

Geplaatst op: 02-02-2024, 09:13:51

Een ZEZ-uitkering kwalificeert niet als winst uit onderneming en moet tot de inkomsten uit tegenwoordige arbeid worden gerekend, oordeelt rechtbank Gelderland. Er bestaat geen zakelijk verband tussen het verkrijgen van de uitkering en de werkzaamheden die in het kader van de uitkering feitelijk worden verricht.

Een vrouw exploiteert een eenmanszaak op het gebied van project- en interimmanagement. Zij ontvangt in 2018 vanwege haar zwangerschap op grond van de Wet arbeid en zorg als zelfstandige een zwangerschaps- en bevallingsuitkering (ZEZ-uitkering) van het UWV. Op de uitkering van € 6.271 wordt aan loonheffing € 2.289 ingehouden en een bijdrage ZvW.

De vrouw meent dat de ZEZ-uitkering tot de winst uit onderneming behoort en zij wil als gevolg daarvan gebruik maken van de MKB-winstvrijstelling. Zij beweert dat uit de doelstelling van de ZEZ-uitkering volgt dat de ZEZ-uitkering tot de winst uit onderneming moet worden gerekend.

Zij verwijst daarbij ook naar jurisprudentie waaruit volgt dat de ZEZ-uitkering net als ander loon aan de onderneming kan worden toegerekend (absorptie). In dat geval zou de ZEZ-uitkering op grond van de rangorderegeling ook niet meer als belastbaar loon in de heffing worden betrokken.

Fiscale mismatch

Ten slotte meent zij dat er een fiscale mismatch zou ontstaan door de ZEZ-uitkering te belasten als loon en dat dat niet strookt met de gedachte van de wetgever om de gezondheid van moeder en kind niet onnodig in gevaar te brengen. 

Dat is volgens haar aan de orde als de uitkering als loon kwalificeert en volledig belast is, terwijl de ondernemerskosten die in die periode doorlopen door toepassing van de MKB-winstvrijstelling effectief aftrekbaar zijn tegen 86%. 

Rechtbank Gelderland is van oordeel dat om een voordeel, zoals de ZEZ-uitkering, tot de winst uit onderneming te kunnen rekenen er op grond van vaste jurisprudentie een zakelijk verband moet zijn met de activiteiten die verricht worden in het kader van de onderneming.

De rechtbank is ook van oordeel dat de ZEZ-uitkering niet kwalificeert als winst uit onderneming. Ondernemerschap is geen essentiële voorwaarde om aanspraak te maken op de ZEZ-uitkering. Immers ook vrouwelijke niet-ondernemers kunnen onder voorwaarden aanspraak maken op de ZEZ-uitkering.

Maatschappelijk belang

In tegenstelling tot de verwijzing van de vrouw naar jurisprudentie stelt de rechtbank dat de ZEZ-uitkering niet tegenover de werkzaamheden van de aanvraagster staat. Het is een regeling die is ingegeven door het maatschappelijk belang dat gemoeid is met de gezondheid van moeder en kind. 

Het betreft een algemene inkomensvoorziening die niet is gelinkt aan de ondernemerskwaliteiten van de zelfstandige en wordt daarom niet verkregen uit de onderneming. Hierdoor is van absorptie dan ook geen sprake.

De rechtbank oordeelt dat het volledig belasten van de uitkering niet in strijd is met het doel van de regeling. De ZEZ-uitkering is bedoeld om de financiële noodzaak tot doorwerken te verminderen.

De rechtbank oordeelt dat er van een fiscale mismatch geen sprake kan zijn als de uitkering volledig belast is. De ZEZ-uitkering is een algemene inkomensvoorziening die niet tot doel heeft om de aanvraagster in de periode van verlof in exact dezelfde situatie te brengen als wanneer zij niet zwanger was geweest. Het doel is slechts om de financiële noodzaak tot doorwerken te verminderen. 

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de uitkering terecht als loon uit tegenwoordige arbeid is belast.

Rechtbank Gelderland, ECLI:NL:RBDHA:2022:4406

Bron: www.accountancyvanmorgen.nl van 1 februari 2024

Ga terug naar de vorige pagina