Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Bestuurder niet automatisch aansprakelijk voor boetes

Geplaatst op: 04-05-2021, 11:04:42

Een bestuurder van een bv hoeft niet automatisch ook aansprakelijk te zijn voor de boetes die de bv krijgt opgelegd omdat de belastingen niet zijn betaald en de betalingsonmacht niet op tijd is gemeld door de bestuurder. Volgens de rechter geldt er namelijk een zwaardere bewijslast voor boetes bij het niet op tijd melden van betalingsonmacht.

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) en bestuurder moet zich als een goed bestuurder gedragen. Doet hij dit niet dan kan hij wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur met bestuurdersaansprakelijkheid te maken krijgen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als de bv met betalingsonmacht kampt en de dga/bestuurder hiervan niet tijdig melding bij de fiscus doet. Hij is dan aansprakelijk voor de niet-afgedragen belastingen. Maar als een bv haar belastingen niet betaalt, volgen er uiteraard ook boetes en eventuele andere kosten. Is de dga daar dan ook aansprakelijk voor? Deze vraag speelde in onderstaande zaak.

Melding van betalingsonmacht niet op tijd

Een bv kon de loonheffingen vanaf tijdvak  mei 2017 niet meer afdragen aan de Belastingdienst. Hierna werd aan de bestuurder ook aangegeven dat er geen betalingen meer mochten worden gedaan. De bestuurder deed pas melding van betalingsonmacht op 7 november 2017. Een tijdje later ( 5 januari 2018) werd bij de Kamer van Koophandel doorgegeven dat de bestuurder vanaf 27 december 2017 geen bestuurder meer was. De ex-bestuurder werd door de Belastingdienst aansprakelijk gesteld voor de niet-afgedragen loonheffingen, verzuimboetes en kosten. Daar was de bestuurder het niet mee eens en stapte naar de rechter.

Terecht aansprakelijk gesteld voor belastingschulden

Bij de rechter bleek dat de inspecteur de melding betalingsonmacht pas op 31 januari had ontvangen en de bestuurder kwam ook niet met bewijs dat de inspecteur al eerder moest weten van de betalingsonmacht. De rechter gaf aan dat de bestuurder al vanaf mei 2017 de betalingsonmacht had moeten doorgeven ook al had hij op dat moment nog de indruk dat het om een tijdelijke betalingsonmacht ging. Later werd hem ook gemeld dat hij helemaal geen betalingen meer mocht doen, het moest voor hem op dat moment toch zeker duidelijk zijn geweest dat er betalingsproblemen waren en hij had toen nog de melding betalingsonmacht kunnen doen. Uit deze omstandigheden concludeerde de rechter dat de bestuurder terecht aansprakelijk is gesteld voor de belastingschulden.

Zelfstandig verwijt nodig voor aansprakelijkheid

Voor de boetes en verdere kosten was het echter een ander verhaal. Volgens de rechter gold hiervoor een zwaardere bewijslast.  De Belastingdienst moest kunnen bewijzen dat de bestuurder zelfstandig een verwijt kon worden gemaakt. Hierover oordeelde de rechter dat de Belastingdienst niet met voldoende bewijzen was gekomen dat het aan de bestuurder zelfstandig was te verwijten dat de betalingsonmacht te laat was gemeld. Geen aansprakelijkheid dus voor de boetes en de kosten.
Rechtbank Noord-Holland 15 april 2021 (gepubliceerd 20 april 2021), ECLI (verkort): 3062

Bron: www.rendement.nl van 3 april 2021

Ga terug naar de vorige pagina