Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Waarom melden van betalingsonmacht bij rechtspersoon?

Geplaatst op: 25-03-2020, 11:55:50

Het doen van een melding betalingsonmacht is van groot belang voor de bestuurdersaansprakelijkheid.

Als geen of een onjuiste melding is gedaan, kan de bestuurder alleen nog onder aansprakelijkheid uitkomen als hij/zij aannemelijk maakt dat het niet aan hem/haar te wijten is dat er geen of een onjuiste melding is gedaan. Als de bestuurder daarin niet slaagt, dan komt hij/zij niet meer toe aan het weerleggen van het vermoeden van kennelijk onbehoorlijk bestuur. In dat geval maakt het dus niet meer uit of daadwerkelijk sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Ook een bestuurder die wel behoorlijk heeft bestuurd, kan in dat geval aansprakelijk worden gesteld.

Betalingsonmacht houdt in dat er op dat moment (tijdelijk) onvoldoende liquide middelen zijn om de belasting te voldoen. De melding moet schriftelijk worden gedaan door het lichaam met de betalingsonmacht, een van diens bestuurders of diens gemachtigde. In de melding moet worden aangegeven waardoor de betalingsproblemen zijn veroorzaakt. De melding moet uiterlijk twee weken worden gedaan nadat de belasting had moeten worden afgedragen of voldaan. De melding geldt zo lang de betalingsonmacht blijft voortduren.

Bron: notitie ‘betalingsonmacht’ bureau Vaktechniek RB 24 maart 2020

Ga terug naar de vorige pagina