Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Inkomstenbelasting en VpB 2020

Geplaatst op: 17-09-2019, 19:13:43

Inkomstenbelasting al in 2020 terug naar twee schijven

Het kabinet maakt haast met het invoeren van het tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting. Dat moet nu al in 2020 ingaan, in plaats van een jaar later. Alles om ‘werken lonender te maken’.

Uit de Prinsjesdagstukken blijkt dat er in 2020 nog maar twee tarieven overblijven in de inkomstenbelasting. Onder een inkomen van € 68.507 betalen belastingplichtigen 37,35%, daarboven zijn ze 49,5% kwijt. Daarmee zijn belastingplichtigen dus niet langer meer dan de helft van hun inkomen kwijt aan de schatkist.

Ombouwoperatie jaar naar voren gehaald

Oorspronkelijk zouden de tarieven in de inkomstenbelasting dit jaar alleen maar iets naar elkaar toegroeien. Maar het kabinet haalt de ombouwoperatie nu dus een jaar naar voren. Met de maatregelen wil het kabinet ‘werken nog lonender maken’. Een extra verhoging van de arbeidskorting en de algemene heffingkorting versterkt dit effect.

Tarief aftrekposten daalt minder hard

Ondanks de snellere daling van het hoogste tarief in de inkomstenbelasting, heeft dat vooralsnog geen gevolgen voor de afbouw van aftrekposten. Eerder is namelijk aangekondigd dat een aantal ‘grondslagverminderende posten’ ook nog maar tegen het hoogste tarief in de inkomstenbelasting aftrekbaar zouden zijn. Dat gaat onder meer om ondernemersfaciliteiten als de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling. Ook bijvoorbeeld de terbeschikkingsvrijstelling voor ondernemingen en de aftrek voor alimentatie vallen hieronder. Het kabinet meldt nu dat het oude ‘afbouwpad’ blijft gelden. Daardoor zijn deze aftrekposten in 2020 nog tot 46% aftrekbaar.

Lager toptarief VPB laat op zich wachten

Het hoge tarief in de vennootschapsbelasting (VPB) gaat minder ver omlaag dan eerder is ‘beloofd’. Boven een winst van € 200.000 betalen ondernemingen vanaf 2021 nog 21,7% aan VPB, blijkt uit de Prinsjesdag-plannen. Volgens eerdere plannen zou dat tarief zakken tot 20,5%.

Bovendien zet het kabinet een streep door de verlaging van het hoge tarief die in de pijplijn zat voor 2020. Daardoor blijft het toptarief net als dit jaar op 25%. De verdere verlaging van het tarief voor winsten tot € 200.000 gaat wél door. Dat komt dus in 2021 uit op 15%. Het verloop van de tarieven ziet er de komende jaren zo uit:

Tarief VPB

2019

2020

2021

Tot € 200.000

19%

16,5%

15%

€ 200.000 en meer

25%

25%

21,7%

Geld voor meer koopkracht consument

Door het belastingtarief minder ver te laten dalen, haalt het kabinet geld op bij ondernemingen, dat weer besteed wordt aan meer koopkracht voor consumenten. Uit het huishoudboekje van de overheid in de Miljoenennota blijkt overigens dat de overheid komend jaar ruim € 26 miljard aan VPB denkt te gaan ophalen.

Bron: www.rendement.nl van 17 september 2019

Ga terug naar de vorige pagina