Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Box 3-heffing over 2013 tot en met 2016 nu betalen

Geplaatst op: 28-06-2019, 10:37:02

De Belastingdienst heeft in reactie op het arrest van de Hoge Raad over de box 3-heffing aangegeven dat de aanslagen over 2013 tot en 2016, waarvoor uitstel van betaling was verleend in verband met het massaal bezwaar, nu betaald moeten worden. Belastingplichtigen moet dit uit zichzelf doen. Er komen geen brieven van de fiscus.

De Hoge Raad heeft aangegeven dat de box 3-heffing over de jaren 2013 en 2014 in strijd is met artikel 1 van het EVRM. Ons hoogste rechtsorgaan laat het echter aan de wetgever over om de vermogensrendementsheffing eerlijker te maken maar vindt wel dat er ten aanzien van de heffing sprake moet zijn van een buitensporig zware last.

Afwijzing massaal bezwaarprocedures 2013-2016

De Belastingdienst heeft naar aanleiding van dit arrest op zijn site vermeld dat de fiscus de massaal bezwaarprocedures over de jaren 2013 tot en met 2016 afwijst. Belastingplichtigen aan wie uitstel van betaling was verleend over deze jaren moeten het bedrag van hun aanslag(en) nu betalen. Hierover ontvangen zij geen brief. Ook moeten zij rekening houden met de verschuldigde belastingrente.

Individueel verzoeken om uitspraak

Belastingplichtigen kunnen individueel verzoeken om een uitspraak van de fiscus waartegen ze dan in beroep kunnen gaan. Zo’n verzoek moet binnen een redelijke termijn na de publicatie van de collectieve uitspraak in de Staatscourant worden gedaan bij de inspecteur. Het moet dan wel gaan om de vraag of het rendement van 4% een buitensporig zware last oplevert.

Bron: www.rendement.nl van 25 juni 2019

Ga terug naar de vorige pagina