Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Afkopen van pensioen in eigen beheer stuk minder in trek

Geplaatst op: 16-04-2019, 10:06:52

Niets menselijks is directeuren-grootaandeelhouders (dga's) vreemd. Nu de korting het afkopen van hun pensioen in eigen beheer daalt, is die optie veel minder populair. Dga's die nog iets willen met hun pensioenpotje moeten dit jaar in actie komen. Want 2019 is het laatste jaar dat de belastingkorting op afkoop nog geldt.

Sinds 1 juli 2017 is het gedaan met het opbouwen van pensioen in eigen beheer. Het kabinet wil deze vorm van pensioenopbouw binnen de eigen bv ‘uitfaseren’. Om dga’s een zetje in die richting te geven geeft de overheid wat fiscale verzachting bij het afkopen van het pensioenpotje. In 2017 was die korting het hoogst: 34,5%. Dat liep af naar 25% vorig jaar en is 19,5% voor dit jaar. Vanaf 2020 is er geen korting meer.

Pensioen laten staan of omzetten in oudedagsverplichting

Naast afkoop hebben dga’s nog twee opties: het pensioen laten staan zonder verdere opbouw of het omzetten naar een zogeheten oudedagsverplichting (ODV). Die laatste is een voorziening die het pensioengeld in 20 gelijke termijnen uitkeert. Nu de belastingkorting daalt wordt afkoop ook minder populair, zo blijkt uit cijfers die staatssecretaris Snel van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Jaar

Keuze gemaakt

Afkoop

ODV

Opbrengst

2017

70.289

42.792

27.497

€ 3,3 miljard

2018

11.211

1.674

9.537

€ 91 miljoen

Bij afkoop pensioen in één keer afrekenen

Van de dga’s die in 2018 hebben besloten wat zij met hun pensioenpotje willen doen kiest dus zo’n 85% voor de ODV. Het jaar ervoor stond de fiscaalvriendelijke afkoop duidelijk op één: toen koos nog ruim 60% voor die optie. Dat is ook weer niet heel vreemd, aangezien dga’s bij de afkoop in één keer moeten afrekenen met de fiscus. Diegene zal dus een behoorlijke smak geld achter de hand moeten hebben. Zeker nu de belastingkorting afneemt. Al met al wordt die optie financieel steeds minder aantrekkelijk.

Opbrengst blijft flink achter bij verwachting

Snel schrijft in zijn brief aan de Kamer dat de opbrengst aan loonheffingen met € 91 miljoen lager ligt dan verwacht. Voor 2018 was namelijk op € 500 miljoen gerekend. Maar dat de opbrengst schril afsteekt bij de verwachting zorgt niet direct voor paniek. In 2017 leverde de afkoop namelijk € 1,2 miljard méér op dan was begroot. Voor de hele operatie van start ging verwachtte het kabinet een opbrengst van ‘ruim € 3 miljard’ over de jaren 2017 tot en met 2019. Dat is dus al ruim gehaald.

Keuze doorgeven aan fiscus met een formulier

Dit jaar is het laatste jaar dat dga’s nog een keuze kunnen maken voor de ODV of voor afkoop. Zij moeten hun keuze doorgeven aan de Belastingdienst met een formulier. Eerst moest dat binnen een maand na afkoop of omzetting, maar dat is inmiddels opgerekt naar een jaar. Wel is het van belang dat de (ex-)partner het formulier ook ondertekent.

Bron: www.rendement.nl van 16 april 2019

Ga terug naar de vorige pagina