Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Financieel cv geeft inzicht in subsidie voor sollicitant

Geplaatst op: 19-03-2019, 09:24:59

Werkgevers kunnen van sollicitanten binnenkort een financieel cv krijgen. Daarin staat precies welke personeelssubsidies de sollicitant met zich meebrengt en hoeveel voordeel dat de werkgever oplevert. De sollicitant kan zijn financieel cv zelf online samenstellen.

Het financieel cv laat zien of een werknemer voor 2019 tot en met 2023 voordelen voor de werkgever met zich meebrengt. Per jaar staat vermeld of de werkgever een loonkostenvoordeel (LKV), het lage-inkomensvoordeel (LIV) of loonkostensubsidie krijgt en of de werknemer onder de no-riskpolis valt of in aanmerking komt voor een proefplaatsing. Ook het totaalbedrag aan tegemoetkomingen staat vermeld. De bedoeling van het financieel cv is om werkgevers te verleiden om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

Meer kansen voor werkzoekenden

In een Kamerbrief (pdf) stelt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat het financieel cv nodig is, omdat werkgevers vaak niet weten welke tegemoetkomingen zij kunnen krijgen voor welke werknemers. Door deze onwetendheid lopen zij voordelen mis of bieden ze werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt geen baan aan uit angst voor bijvoorbeeld hoge kosten als de werknemer ziek wordt of een lagere productiviteit. Dat is zonde, omdat deze kosten beperkt of zelfs afwezig zijn door de no-riskpolis en loonkostensubsidie. De minister voegde bij zijn brief ook een voorbeeld (pdf).

Individueel overzicht van voordelen

Iedere werkzoekende kan online een individueel overzicht maken met de regelingen die voor hem gelden. Als hij dat wil, wordt er zelfs automatisch een concept-brief voor de werkgever opgesteld. Die brief kan hij bij zijn sollicitatie voegen of meenemen naar het gesprek. 
Brengt een sollicitant niet zelf een financieel cv mee, dan kan de werkgever erom vragen. De sollicitant is echter niet verplicht om mee te werken. De werkgever kan dan wel het doelgroepregister van UWV raadplegen om erachter te komen of de werknemer tegemoetkomingen met zich meebrengt.

Geen zekerheid en geschatte bedragen

De uitkomsten en bedragen in het financieel cv bieden geen zekerheid: de werknemer en werkgever kunnen er dus geen rechten aan ontlenen. Bovendien gaat het om geschatte bedragen. Heeft een werknemer meer of minder verloonde uren of verandert zijn uurloon, dan heeft dat invloed op de hoogte van onder meer het LIV, de LKV’s en de loonkostensubsidie.

Bron: www.rendement.nl van 19 maart 2019

Ga terug naar de vorige pagina