Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Verboden te erven

Geplaatst op: 22-09-2018, 12:38:49

Wie mag er van mij erven?” Die vraag wordt wel eens gesteld. Maar het is makkelijker om te vertellen wie geen erfgenaam mogen zijn.

Dat zijn personen die vanwege hun maatschappelijke functie een (moreel) overwicht over iemand kunnen hebben en hem/haar daardoor kunnen sturen om hen tot erfgenaam te benoemen bij het verdelen van de erfenis.

Hieronder valt bijvoorbeeld de behandelend arts of de pastoor of dominee die iemand geestelijk bijstaat. Je legt je gezondheid dan wel ziel en zaligheid in de handen van deze professionals en dat kan tot (volgens de wetgever) ongewenste beïnvloeding leiden. Hierover heb ik al eens geschreven.

Bewindvoerders

Recent is er een nieuwe categorie bijgekomen van instanties die niet van je mogen erven: bewindvoerders.

De Rechtbank Midden-Nederland oordeelde over de volgende situatie. Een professioneel bewindvoerderskantoor is benoemd om de financiën te regelen voor iemand die dat zelf niet kan.

Hun cliënt overlijdt en blijkt in zijn testament de bestuurders van het kantoor tot erfgenaam te hebben benoemd. Die aanvaarden de erfenis beneficiair. Volgens hen was dit op advies van de notaris die wettelijk geen reden zag waarom zij niet zouden mogen erven.

Geen erfenis

De rechters maken niet veel woorden vuil aan de zaak en besluiten dat – op grond van artikel 9 van het Besluit kwaliteitseisen curatoren – bewindvoerders niet mogen erven van hun cliënten. De erfenis gaat dus aan de neus van de bestuurders voorbij.

Maar de rechters leggen daarnaast als straf op dat het kantoor geen nieuwe zaken meer van hen krijgt. Eerst moet het geld van de erfenis worden overgeboekt op de rekening derdengelden van de notaris én de bewindvoerders moeten een brief sturen naar hun medewerkers en alle franchisenemers van hun organisatie waarin staat dat verkeerd gehandeld is. Zij moeten dus niet alleen het voordeel teruggeven, maar ook met de billen bloot.

Bron: column van Ernst Loendersloot op www.dft.nl van 22 september 2018

Ga terug naar de vorige pagina