Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Te grote schenking

Geplaatst op: 13-08-2018, 09:48:58

De Rechtbank Midden-Limburg heeft een interessante uitspraak gedaan die ik graag met u deel. Het gaat mij om de toestemming die echtgenoten of geregistreerd partners aan elkaar moeten geven op grond van artikel 88 boek 1 van het burgerlijk wetboek.

Dit geldt onder meer voor bovenmatige schenkingen. Dus (te) dure cadeaus in relatie tot de financiële huishouding van de schenker. In deze zaak wordt namens de man een fors bedrag overgeboekt. Het gaat om €125.000 terwijl het echtpaar ongeveer €2,6 miljoen bezit.

Zijn vrouw heeft daar geen toestemming voor gegeven, maar treedt voor noch na het overlijden van haar man op. Als ook de vrouw overlijdt, is het de executeur die aan de bel trekt en de schenking wil terugdraaien. De argumentatie: het bedrag is te groot en daarom had mevrouw toestemming moeten geven voor de schenking. Nu die toestemming tijdens haar leven nooit gegeven is, is de schenking vernietigbaar.

De ontvanger is van mening dat de toestemming niet (meer) nodig is omdat de vrouw inmiddels overleden is en de ratio van het wetsartikel niet meer speelt. Het is namelijk een bescherming van het gezin tegen uitspattingen, zoals ongebruikelijk grote schenkingen. Die bescherming is niet meer nodig omdat beide echtelieden zijn overleden.

Belang erfgenamen

Helaas voor de ontvanger volgen de rechters deze redenatie niet. Of een grote schenking rechtsgeldig tot stand is gekomen, kan ook van belang zijn voor de erfgenamen. De toestemming had simpelweg verleend moeten zijn. Punt uit. De ontvanger moet dus de gehele schenking terugbetalen aan de erfgenamen van de man en de vrouw.

Ik wil u waarschuwen om dus voorzichtig te zijn met het aannemen van geld of goederen als gift. Vraag na of de echtgeno(o)t(e) van de schenker het er wel mee eens is. In de beschreven casus hoop ik dat de ontvanger €125.000 van de bank kan lenen, anders zal hij zijn huis moeten verkopen om terug te betalen. En dat kan u dus ook boven het hoofd hangen.

Bron: column van Ernst Loendersloot, senior kandidaat-notaris, op www.dft.nl

Ga terug naar de vorige pagina