Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Staatssecretaris overweegt herinvoering normrente bij lening via werkgever

Geplaatst op: 29-03-2018, 15:11:09

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën denkt erover om voor personeelsleningen weer een normrente te laten gelden. Nu moeten werkgevers die hun medewerkers een lening verstrekken minimaal de marktrente rekenen. Dat zorgt echter voor te veel administratieve rompslomp, aldus de evaluatie van de Werkkostenregeling.

Voor de invoering van de Werkkostenregeling (WKR) in 2011 gold dat als werkgevers een bepaalde normrente moesten rekenen als ze hun medewerkers een lening verstrekten. Van een lening is sprake als een werknemer het geleende bedrag niet binnen één loontijdvak terugbetaalt. Gebeurt het wel binnen een loontijdvak dan is het een voorschot. Daarover hoeft geen rente te worden berekend.

Discussies over rente

Met de invoering van de WKR veranderde de regelgeving. Werkgevers moeten sindsdien minimaal de marktrente in rekening brengen bij een personeelslening. Volgens een evaluatie van de werkkostenregeling, die Snel onlangs naar de Tweede Kamer stuurde, zorgt dit voor een lastenverzwaring. “Bij het werken met een personeelslening moet elke keer gezocht worden naar een markconforme rente. Voorts vreest men bij controles een discussie over de hoogte van het gehanteerde rentepercentage”, aldus het rapport.

Snel schrijft in een brief aan de Kamer dit knelpunt eenvoudig te kunnen oplossen door opnieuw een normrente in te voeren. Dat maakt het voor de werkgever eenvoudiger, aldus de staatssecretaris.

Werkgever gebaat bij rust

In de Werkkostenregeling wordt geregeld hoe fiscaal moet worden omgegaan met  vergoedingen en verstrekkingen van de werkgever, zoals een kerstpakket, bonussen en gratificaties, reiskostenvergoeding en een fietsenplan. Uit de evaluatie blijkt dat de regeling niet heeft gezorgd voor een lastenverlichting. Snel schrijft dit te betreuren, maar hij wil niet te veel aanpassen, aangezien volgens hem werkgevers vooral gebaat zijn bij rust rondom de WKR.

Bron: bijdrage door Paul de Kuyper op www.amweb.nl van 28 maart 2018

Ga terug naar de vorige pagina