Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Afschaffing dividendbelasting: dit ga je ervan merken

Geplaatst op: 11-11-2017, 12:27:20

Bedrijven die een deel van de winst uitkeren aan aandeelhouders moeten hierover 15% belasting inhouden. Het nieuwe kabinet gaat hier een streep door trekken, waarschijnlijk vanaf 1 januari 2019.

Dit kan beperkte gevolgen hebben voor particuliere beleggers en directeur-grootaandeelhouders, legt Hanneke Kroonenberg uit. Zij is hoofd van het Kenniscentrum van Van Lanschot.

Particuliere belegger: geen voorheffing meer

Beleg je in Nederlandse aandelen, dan wordt nu eerst dividendbelasting ingehouden. Stel dat een bedrijf 100 euro dividend wil uitkeren, dan wordt 85 euro op je beleggingsrekening bijgeschreven. De ingehouden dividendbelasting (15 euro) mag je vervolgens weer verrekenen bij de aangifte inkomstenbelasting.

Als de dividendbelasting wordt afgeschaft, krijg je voortaan het volledige dividend uitgekeerd, maar kun je dus ook niets verrekenen. "Per saldo maakt dat geen verschil, want je kunt de dividendbelasting nu ook al verrekenen", zegt Kroonenberg.

Het belangrijkste verschil is volgens haar dat straks de voorheffing vervalt, waardoor je alleen nog box 3-belasting betaalt. "De totale belastingdruk blijft dus gelijk."

DGA: minder rompslomp

Voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) betekent afschaffing van de dividendbelasting vooral minder rompslomp, als hij de BV dividend wil laten uitkeren aan zichzelf. Kroonenberg: "De BV houdt nu bij een dividenduitkering eerst 15% belasting in en draagt deze af. Bij de aangifte voor de inkomstenbelasting betaalt de DGA vervolgens als privépersoon in box 2 25% aanmerkelijk belangheffing over het bruto dividend. Op dit bedrag kan hij de ingehouden dividendbelasting weer in mindering brengen, waardoor hij per saldo 25% belasting betaalt over de dividenduitkering."

In de nieuwe situatie is het niet meer nodig om eerst dividendbelasting in te houden. Wel blijft de aanmerkelijk belangheffing van 25% staan. Als de kabinetsplannen doorgang vinden, stijgt het box 2-tarief overigens naar 28,5% in 2021.

Net als bij de particuliere belegger resteert onder de streep dus hetzelfde bedrag. "Alleen vervalt dus de voorheffing, waardoor je straks nog maar één keer hoeft af te rekenen met de fiscus", zegt Kroonenberg.

... een rekensom

Ze illustreert dit met een rekensom. Een BV wil 100.000 euro dividend uitkeren aan de DGA. De BV moet over dit bedrag nu eerst 15% dividendbelasting inhouden en afdragen. Netto krijgt de DGA dan 85.000 euro uitgekeerd.

Over die 100.000 euro moet hij in de aangifte inkomstenbelasting in box 2 vervolgens 25.000 euro betalen. Omdat hier de dividendbelasting van afgetrokken wordt, moet de ondernemer nog 10.000 euro afdragen aan de fiscus, naast de al betaalde 15.000 euro. In totaal incasseert de Belastingdienst dus 25.000 euro en mag de DGA 75.000 euro houden.

In de nieuwe situatie hoeft de BV geen dividendbelasting in te houden. Wel moet de DGA 25% aanmerkelijk belangheffing betalen, waardoor hij eveneens 75.000 euro overhoudt.

Omdat het moment van betalen verschuift, loop je wel het risico dat je meer box 3-belasting moet betalen. "Het uitgekeerde dividend komt terecht op een privérekening, die wordt belast in box 3. Als straks geen 15% dividendbelasting meer wordt ingehouden, dan is het vermogen op 1 januari (de peildatum voor box 3) in box 3 tijdelijk groter dan vóór afschaffing van de dividendbelasting.

Buitenlandse beleggers: minder belasting

Voor buitenlandse beleggers (zakelijk en particulier) pakt de maatregel in veel gevallen wel gunstig uit. "Zij kunnen de ingehouden dividendbelasting nu vaak niet (volledig) verrekenen met de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting", licht Kroonenberg toe.

"Maar na afschaffing van de dividendbelasting hebben zij daar geen last meer van. Dat maakt het voor hen aantrekkelijker om in Nederlandse bedrijven te beleggen."

VBI: fiscale meevaller

Heb je een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI), waarbij het rendement op de beleggingen niet is belast met vennootschapsbelasting, dan profiteer je van de afschaffing van de dividendbelasting.

Een VBI kan namelijk de op zijn beleggingen ingehouden dividendbelasting niet verrekenen en daarmee wordt het rendement dus gedrukt. Die kostenpost valt na de jaarwisseling weg.

Beleggers in Nederlandse beleggingsfondsen: lager rendement

Beleg je in een Nederlands beleggingsfonds dat de status heeft van Fiscale Beleggingsinstelling (FBI), dan loop je het risico dat het rendement wat wordt gedrukt.

Een FBI mag namelijk nu bepaalde bronbelasting op zijn buitenlandse beleggingen verrekenen met de door de FBI zelf ingehouden dividendbelasting op zijn dividenduitkeringen aan de beleggers. Dat kan straks waarschijnlijk niet meer. Dat kan ten koste gaan van het rendement.

Bron: bijdrage van Jasperien van Weerdt op www.iexgeld.nl van 11 november 2017

Ga terug naar de vorige pagina