Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Wiebes: hypotheekrentebijtelling logisch gevolg tariefmaatregel

Geplaatst op: 09-05-2017, 12:39:28

Huiseigenaren die de hypotheekrente tegen het hoogste belastingtarief kunnen aftrekken, kunnen in sommige gevallen te maken krijgen met een bijtelling als gevolg van de afbouw van het maximale aftrekpercentage. Dat antwoordt staatssecretaris Wiebes op Kamervragen van SP-lid Farshad Bashir.

Bashir had voorgerekend dat een belastingplichtige die met een deel van het belastbaar inkomen uit werk en woning in de vierde belastingschijf valt, € 2.000 hypotheekrente heeft betaald en een eigenwoningforfait moet betalen van € 1.950 in 2017, een bedrag van € 50 mag aftrekken tegen 52% en dus € 26 aftrek krijgt. Doordat de renteaftrek wordt afgebouwd en dit jaar maximaal 50% bedraagt, gaat de aftrek in dit voorbeeld met € 40 omlaag. Per saldo betaalt de huiseigenaar dus € 14 bijtelling over de hypotheekrente.

Wet Hillen gaat niet op
Die berekening klopt volgens Wiebes. Bashir wilde weten waarom de Wet Hillen (die voorziet in een aftrek wegens geen of een kleine eigenwoningschuld) niet voorkomt dat er een bijtelling ontstaat. “De belastingplichtige in het voorbeeld valt niet onder de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld. Zijn aftrekbare kosten eigen woning zijn immers hoger dan zijn eigenwoningforfait (EWF)”, laat Wiebes weten. Hij voegt eraan toe dat de Wet Hillen losstaat van de tariefmaatregel. “Deze aftrek ontstaat als het EWF hoger is dan de aftrekbare kosten eigen woning en bedraagt het verschil tussen beide posten. De Hillen-regeling betreft een correctie op de belastinggrondslag.”

Doelstelling maatregel: lager tarief
Verder had het SP-lid gevraagd of de bijtelling kan worden voorkomen door de renteaftrek onder te brengen bij de fiscale partner die niet in de vierde belastingschijf valt. Hij vond dat hierdoor voornamelijk mensen zonder fiscale partner hypotheekrentebijtelling krijgen. “Bij een (gedeeltelijke) toerekening aan een fiscale partner die niet met een deel van zijn belastbare inkomen in de vierde schijf valt, vindt de wettelijke tariefcorrectie inderdaad niet plaats, maar geldt alsnog dat de aftrek tegen een lager tarief (van maximaal de derde schijf) verzilverd wordt”, aldus Wiebes. Hij geeft aan dat de tariefmaatregel nu juist bedoeld was om de aftrekbare kosten te verzilveren tegen een lager tarief dan de vierde schijf. “Bij fiscale partners die als gevolg van de toerekening de aftrek niet meer in de vierde schijf verzilveren is de wettelijke tariefmaatregel uiteraard niet langer aan de orde. De belastingplichtige met of zonder fiscale partner die zijn aftrek wel in de vierde schijf verzilvert, wordt door de tariefmaatregel geraakt. Dit sluit volledig aan bij de doelstelling van de maatregel.”

Opgave is verplicht
Bashir haalde nog de truc aan om helemaal geen hypotheekrente in aftrek te brengen, zodat bijtelling voorkomen wordt. Maar die vlieger gaat niet op: “Zolang een schuld voldoet aan alle voorwaarden en kwalificeert als eigenwoningschuld is de belastingplichtige verplicht deze schuld en de daarmee verband houdende aftrekbare kosten eigen woning als zodanig op te voeren in zijn aangifte. Dit betreft geen keuze.”

Alleen kosten tegen lager tarief
Dat er nu per saldo soms rentebijtelling ontstaat, ligt besloten in de regels, zegt Wiebes. “De wetgever heeft er bewust voor gekozen om niet het saldo van de belastbare inkomsten uit eigen woning (voordelen uit eigen woning (onder meer EWF)-/- de aftrekbare kosten) tegen een lager tarief in aanmerking te nemen. Daarmee zou het beoogde doel namelijk slechts gedeeltelijk zijn bereikt. Met de maatregel is derhalve beoogd de voordelen uit eigen woning niet tegen een ander tarief dan het tabeltarief te belasten, maar uitsluitend een lager tarief toe te passen op het bedrag van de aftrekbare kosten.”

Bron: www.amweb.nl van 9 mei 2017

Ga terug naar de vorige pagina