Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Meer belastingvrij te schenken dit jaar

Geplaatst op: 03-01-2017, 10:19:49

Sinds 1 januari 2017 geldt voor iedereen tussen de 18 en 40 jaar die een schenking ontvangt een verhoogde vrijstelling van maximaal € 100.000 als het bedrag wordt besteed aan een eigen woning.

De hogere eenmalige vrijstelling voor de schenkbelasting is vanaf 1 januari 2017 weer gaan gelden. Om in aanmerking te komen voor deze hogere vrijstelling moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • De ontvanger van de schenking moet tussen de tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.
  • De ontvanger van de schenking moet het bedrag van de schenking gebruiken voor de: 
     - aankoop, verbetering of onderhoud van een eigen woning;
     - aflossing van een eigenwoningschuld;
     - aflossing van een restschuld van een verkochte eigen woning;
     - afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.

Voor 1 maart aangifte doen over 2016

Is er in 2016 een schenking gedaan die die boven de in dat jaar geldende vrijstellingen uitkwam, dan moet er vóór 1 maart van dit jaar aangifte zijn gedaan van deze schenking.

Bron: www.rendement.nl van 3 januari 2016

Ga terug naar de vorige pagina