Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Lagere loonkosten door premiekorting in 2017

Geplaatst op: 10-11-2016, 11:11:04

Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2017 een vergoeding krijgen om bijvoorbeeld langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Het gaat hier om het zogeheten lage-inkomensvoordeel (LIV). Maar er zijn ook premiekortingen. Er is een handige regelhulp van het ministerie van sociale zaken waarmee je kunt kijken of je in aanmerking komt.

Door de financiële bijdrage van het rijk blijven de loonkosten laag voor werknemers die tussen 100- 120 procent van het minimumloon (van een 23-jarige) verdienen. De Belastingdienst keert op basis van gegevens van UWV de vergoeding over 2017 in 2018 automatisch aan je uit. Je hoeft zelf geen aanvraag in te dienen.

Voorwaarden LIV
Voor werkgevers die gebruik willen maken van het LIV geldt:
-Je krijgt per jaar maximaal € 2000 voordeel op de loonkosten per aangenomen werknemer. Dit geldt als de werknemer 38 uur per week werkt, 100-110 procent van het minimumloon (van een 23- jarige) verdient én dat jaar minstens 1.248 uur bij dezelfde werkgever werkt. De werknemer mag jonger zijn dan 23 jaar.
-Je krijgt per jaar maximaal € 1.000 voordeel op de loonkosten per aangenomen werknemer. Dit geldt als de werknemer 38 uur per week werkt, 110-120 procent van het minimumloon (van een 23- jarige) verdient én dat jaar minstens 1.248 uur bij dezelfde werkgever werkt. De werknemer mag jonger zijn dan 23 jaar.
-Het loonkostenvoordeel wordt in verhouding (naar rato) berekend op basis van het aantal gewerkte uren per jaar. Het percentage van het minimumloon wordt mogelijk verhoogd naar 125 procent. Hiervoor ligt een voorstel bij de Tweede Kamer.

Regelhulp
Op de site van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid) staat een regelhulp premiekortingen en lage- inkomensvoordeel (LIV). Deze regelhulp helpt werkgevers om vast te stellen of zij recht hebben op het lage-inkomensvoordeel en/of een premiekorting.

Deze regelhulp kun je gebruiken voor de volgende werknemers:
• werknemers die een uurloon hebben tussen de 100 procent en 125 procent van het minimumloon
• werknemers die uit een uitkering in dienst zijn gekomen
• herplaatste werknemers vanuit de WIA

Door het invullen van maximaal acht vragen kom je te weten:
• of je recht hebt op het LIV en/of een premiekorting
• de hoogte van het LIV en/of een premiekorting
• de duur van het LIV en/of een premiekorting
• hoe je het LIV en/of een premiekorting moet toepassen. Bij het invullen van de regelhulp is het belangrijk dat je weet of jouw werknemer vanuit een uitkering in dienst is gekomen, en zo ja welke.

Toelichting premiekortingen:

Er zijn vier verschillende premiekortingen:
• De premiekorting jongere werknemer is voor werkgevers die in 2014/2015 een werknemer tussen de 18 en 27 jaar in dienst hebben genomen
• De premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer is voor werkgevers die een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst nemen of een werknemer vanuit de WIA herplaatsen
• De premiekorting oudere werknemer is voor werkgevers die een werknemer van 56 jaar of ouder in dienst nemen die uit een uitkering komt De premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer voor de doelgroep banenafspraak is voor werkgevers die iemand uit de doelgroep banenafspraak in dienst nemen.

Bron: www.bc.nl van 10 november 2016

Ga terug naar de vorige pagina