Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

De stamrecht B.V. bij echtscheiding

Geplaatst op: 05-10-2016, 21:10:39

De vraag of een ontslagvergoeding in een gemeenschap van goederen valt, houdt de gemoederen al jaren bezig. Moet u bij echtscheiding uw ontslagvergoeding met uw ex-echtgenoot delen?

Gemeenschap van goederen

Wanneer u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, vallen alle bezittingen en schulden van u en uw echtgenoot in deze gemeenschap. Deze gemeenschap houdt op te bestaan op het moment dat een verzoek tot echtscheiding wordt ingediend bij de rechtbank. 'Verknochte’ goederen en schulden blijven buiten de gemeenschap. Verknochtheid wordt zelden aangenomen. Dat ligt anders voor ontslagvergoedingen. Die worden onder omstandigheden als verknocht gekwalificeerd.

Stamrecht B.V.

Het komt regelmatig voor dat een ontslagvergoeding wordt ingebracht in een stamrecht B.V. die recht geeft op zogenaamde periodieke verstrekkingen. Dat betekent dat de directeur-grootaandeelhouder van deze B.V. zichzelf maandelijks een vaste uitkering kan toekennen. Deze uitkeringen strekken in principe tot vervanging van inkomen, aangezien de ontslagvergoeding daar in de basis voor bedoeld is. Bij echtscheiding strijden gewezen echtgenoten nogal eens over de vraag of deze aanspraak jegens de stamrecht B.V. gedeeld moet worden of niet.

Verschillende opvattingen

De rechtspraak is verdeeld. Met name het hof Den Haag en Amsterdam lijken een andere opvatting te huldigen. Een aantal rechters meent dat van belang is hoe de ontslagvergoeding wordt aangewend. Als deze feitelijk dient als pensioenpot in plaats van als vervanging van toekomstig salaris of als er een nieuwe auto van is gekocht, dan is de aanspraak jegens de stamrecht B.V. niet verknocht. Andere rechters menen dat het voldoende is om verknochtheid aan te nemen als de ontslagvergoeding is geëtiketteerd als vervanging van in de toekomst te derven inkomen, ook al zou de ontslagvergoeding uiteindelijk een ander doel dienen.

Aanspraak

Uit de meest recente uitspraak van de Hoge Raad (HR 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1293) over ontslagvergoedingen lijkt te volgen dat de Hoge Raad deze laatste opvatting huldigt: als in de stamrechtovereenkomst is bepaald dat de ontslagvergoeding is bestemd ter vervanging van toekomstig te derven inkomen, met vermelding van alle relevante fiscale bepalingen, lijkt dat voldoende. Dan is het net als toekomstig loon: dat valt ook niet in de gemeenschap.

Daarmee is echter nog niet gezegd dat de aanspraak jegens de stamrecht B.V. verknocht is. Aanspraken die zien op de periode vóór ontbinding van de gemeenschap vallen in de gemeenschap, dus aanspraken die betrekking hebben op de periode voorafgaand aan de indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding. Alleen aanspraken die zien op de periode na ontbinding van de gemeenschap zijn verknocht. Met deze uitspraak van de Hoge Raad lijken de contouren van de verknochtheid van ontslagvergoedingen weer duidelijker geworden.

Wat betekent dit voor u?

Dit betekent dat u als directeur-grootaandeel van een stamrecht B.V. bij echtscheiding kunt betogen dat deze aanspraak verknocht is als in de eerste plaats uit de stamrechtovereenkomst voortvloeit dat de ontslagvergoeding strekt ter vervanging van in de toekomst te derven inkomen. In de tweede plaats moet u laten zien welk deel van de vergoeding betrekking heeft op de periode voorafgaand aan indiening van het verzoek tot scheiding en welke deel op de periode daarna. Dat laatste deel valt niet in de gemeenschap en komt dus niet voor de helft toe aan uw ex-echtgenoot.

Bron: artikel van Marjet van Yperen-Groenleer, familierechtadvocaat, op www.dft.nl van 5 oktober 2016

Ga terug naar de vorige pagina