Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Een erfenis, niet altijd voordelig

Geplaatst op: 14-09-2016, 10:10:31

Een erfenis is niet altijd positief, als de nalatenschap een grote schuld bevat, ben je na aanvaarding van de erfenis ook met je eigen vermogen aansprakelijk voor deze schuld. Ook als je de erfenis niet uitdrukkelijk hebt aanvaard, kan er sprake zijn van aanvaarding. Let dus goed op wanneer je een erfenis krijgt. Onderstaand worden de verschillende keuzemogelijkheden rondom de erfenis uitgewerkt en worden wat laatste tips gegeven.

De erfenis zuiver aanvaarden
Allereerst kun je ervoor kiezen de erfenis zuiver te aanvaarden, dit houdt in dat je voor jouw erfdeel in de plaats treedt van de erflater. Dit geldt voor wat betreft de bezittingen maar ook voor de schulden. Wanneer de bezittingen uit de nalatenschap niet voldoende zijn om deze schulden te dekken, betekent dit dat het restant van de schulden kan worden verhaald op jouw eigen privé vermogen.

De erfenis beneficiair aanvaarden
Wanneer je niet zeker bent over de inhoud van de erfenis, is het verstandig de erfenis beneficiair te aanvaarden, ook wel aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving genoemd. Beneficiair aanvaarden houdt in dat je de erfenis alleen aanvaardt indien deze positief is. Hiervoor is wel benodigd dat de nalatenschap eerst vereffend wordt.

De erfenis verwerpen
Een laatste keuzemogelijkheid is verwerping van de erfenis. Als je besluit de erfenis te verwerpen, heb je nergens meer recht op. Ook de goederen die vermogensrechtelijk geen waarde hebben, mag je dan niet meenemen.

Voorbeeld
Om de verschillende keuzes overzichtelijker te maken, hierbij een voorbeeld. Let op dat elke situatie anders is en dat dit voorbeeld dus nooit één op één kan worden toegepast. Het is enkel bedoeld om de gevolgen van de verschillende mogelijkheden in kaart te brengen.

Moeder overlijdt en laat na:

Antieke kast

€ 10.000

Bankrekeningen

€ 5.000

Huurachterstand

€ 17.500

Nalatenschap

€ 2.500

Zelf heb je een bankrekening van €10.000.

Als je de huur van je moeder opzegt, wordt stilzwijgend aanvaard en ben je dus ook gehouden de €2.500 te betalen.

Als je de nalatenschap beneficiair aanvaardt, wordt de antieke kast verkocht. Hierna blijft €15.000 aan geld over. Om de schuld van €17.500 te betalen is dit niet voldoende.
De overige €2.500 hoef jij niet te betalen. Je eigen vermogen blijft €10.000.

Als je de nalatenschap verwerpt, hoef je niks te betalen. Je hebt ook geen recht op de antieke kast of goederen die nagenoeg geen waarde hebben.

Stel dat moeder overlijdt en het volgende nalaat:

Antieke kast

€ 10.000

Bankrekeningen

€ 5.000

Huurachterstand

€ 10.000

Nalatenschap

€ 5.000 positief

Bij zuivere aanvaarding, moet je de schulden betalen waarna nog €5.000 overblijft. Dit wordt toegevoegd aan je eigen bankrekeningen, je hebt dus na aanvaarding €15.000. Let op, je hebt €5.000 aan geld en een antieke kast van €10.000.

Bij beneficiaire aanvaarding, wordt de antieke kast verkocht en worden eerst de schulden vereffend. Hierna volgt verdeling van de nalatenschap omdat het een positieve nalatenschap is. Na vereffening heb je dan dus een bankrekening van €15.000.

Bij verwerping heb je geen recht op het positieve saldo, je eigen vermogen blijft dus €10.000.

Keuze is onvoorwaardelijk

Als je eenmaal een keuze hebt gemaakt, kun je hier niet meer op terug komen. Denk dus van te voren goed na over het al dan niet aanvaarden van de erfenis, je keuze is namelijk onvoorwaardelijk!

Wetswijzigingen
Vanaf 1 september 2016 heeft de wetgever een aantal wijzigingen in de wet aangebracht. Deze nieuwe wet verduidelijkt situaties waarin sprake is van stilzwijgende aanvaarding. Daarnaast zal stilzwijgende aanvaarding voortaan minder snel voorkomen. Voor de situatie dat erfgenamen na het aanvaarden van de erfenis tegen onverwachte schulden aanlopen, heeft de wetgever tevens een mogelijkheid opgenomen alsnog beneficiair te aanvaarden.


Laatste tips
Het krijgen van een erfenis is niet altijd voordelig, en zeker niet altijd gemakkelijk. Vooral bij grotere nalatenschappen of twijfel over de financiële stand van de erflater, kan het daarom slim zijn een notaris te raadplegen.

Een notaris kan je helpen de erfenis zo (fiscaal) voordelig mogelijk te ontvangen. Vraag hem ook eens naar de gevolgen van verwerping. Door verwerping komt de erfenis direct bij je kinderen terecht wat een tweede vererving, van jou naar je kinderen, bespaart. Aangezien elke vererving wordt getroffen door erfbelasting, kan het verminderen van het aantal verervingen voordelig zijn.

Als je niet wilt verwerpen omdat je emotionele goederen, zoals de oude fotoalbums, niet kwijt wilt, kan het een mogelijkheid zijn deze goederen al te schenken tijdens leven. Op deze manier zijn de goederen al in jouw bezit en hoeven ze dus niet te vererven. Bespreek dit met je notaris.

Bron: www.bc.nl van 12 september 2016

Ga terug naar de vorige pagina