Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Benut de schenkingsvrijstellingen

Geplaatst op: 17-11-2023, 09:53:46

Wil je in 2023 geld schenken aan (klein)kinderen of derden? Maak dan optimaal gebruik van de schenkingsvrijstellingen.

Schenken tijdens het leven kan een besparing op de erfbelasting opleveren. Het is goed om aan het einde van het jaar altijd even te checken of je alle schenkingsvrijstellingen benut hebt. Vergeet daarbij niet de belangrijkste basisregel: zorg eerst goed voor je eigen oude dag. Is dat goed geregeld, dan wordt het tijd om ook eens aan je (klein)kinderen en anderen te denken. Er zijn jaarlijkse vrijstellingen en eenmalige vrijstellingen. We zetten ze op een rij.

Jaarlijkse vrijstelling
Ouders mogen jaarlijks €6.035 belastingvrij schenken aan hun kinderen. De vrijstelling geldt per kind. Het maakt niet uit hoe oud het kind is. Ook aan iemand die niet je kind is, kun je belastingvrij schenken, namelijk €2.418. Voor de jaarlijkse vrijstelling hoef je niet naar de notaris en aangifte schenkbelasting is ook niet nodig.

Hoge vrijstelling
Voor een schenking aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar is er de gewone éénmalig verhoogde vrijstelling’ van €28.947. Aangifte schenkbelasting is verplicht, maar tot dit bedrag zijn er geen verdere voorwaarden. De vrijstelling geldt voor alle schenkingen gedurende het gehele jaar 2023, maar kan alleen worden gebruikt als er niet in een eerder kalenderjaar een hoog vrijgesteld bedrag geschonken is.
De hoge vrijstelling kan worden opgetrokken tot € 60.298 als de schenking bestemd is voor een dure studie van het kind. De schenking moet in dat geval wél plaatsvinden via een notaris.

Wil je graag een uitsluitingsclausule opnemen, de schenking kunnen herroepen of de schenking laten meetellen voor de verdeling van je erfenis? Leg dit dan duidelijk vast!

Eigen woning
Belastingjaar 2023 is het laatste jaar waarin de hoge ‘schenkingsvrijstelling voor de eigen woning’ nog kan worden gebruikt. Eigenlijk is het een overgangsjaar, want de mogelijkheden zijn veel beperkter dan vorig jaar. Dit zijn de mogelijkheden:
 Als er nog niet eerder een hoge vrijstelling geschonken is, bedraagt de vrijstelling €28.947 voor schenkingen aan iedereen die op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud is. Voor kinderen kan deze vrijstelling helaas niet worden gebruikt naast de gewone eenmalig verhoogde vrijstelling! Deze vrijstelling is dus vooral geschikt voor neefjes, nichtjes en derden, zolang die maar binnen de genoemde leeftijdsgrenzen vallen. De vrijstelling komt in de plaats van de jaarlijkse vrijstelling. Het bedrag ter grootte van de gewone jaarlijkse vrijstelling (€2.418) mag vrij worden besteed.
 Heb je voor het eerst in 2021 of 2022 de éénmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning gebruikt? Deze kan nog belastingvrij worden aangevuld tot ruim een ton. De ontvanger moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn en het maakt niet uit of dit je kind is of niet. Hoe hoog de maximale aanvulling precies mag zijn, lees je in het artikel ‘Jubelton bijna uitgejubeld’ (zie ook hieronder). In dit geval mag naast deze vrijstelling ook de jaarlijkse vrijstelling benut worden.

Er moet aangifte schenkbelasting worden gedaan.

Voor deze vrijstelling hoef je niet naar de notaris, maar er gelden wel voorwaarden.


‘Er zijn jaarlijkse vrijstellingen en eenmalige vrijstellingen’


AANDACHTSPUNTEN

Doe je een schenking? Wees je dan bewust van het volgende:
 Schenk je méér dan de kalenderjaarvrijstelling? Dan moet de ontvanger aangifte schenkbelasting doen. Dat kan door in te loggen op www.belastingdienst.nl > Mijn Belastingdienst. Doe dus ook aangifte als de éénmalig verhoogde vrijstelling wordt gebruikt.
 Zelfs als je kind de 40 al gepasseerd is, maar diens huwelijks- of geregistreerd partner nog niet, kun je de éénmalig verhoogde vrijstelling (de gewone of die voor de eigen woning) integraal voor je kind benutten. Hetzelfde geldt voor samenwoners die elkaars partner zijn voor de schenkbelasting. Een vergelijkbare regel geldt voor schenkingen aan anderen. En dat is handig voor bijvoorbeeld een grootouder die aan een kleinkind (40+), de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning wil schenken.
 Als jullie samenwonen, zijn jullie partners voor de schenkbelasting als gedurende 2 jaar voorafgaand aan de schenking voldaan is aan de volgende voorwaarden:
(1) jullie waren beiden meerderjarig
(2) jullie stonden samen op hetzelfde adres ingeschreven
(3) jullie hebben in een notarieel samenlevingscontract een wederzijdse zorgverplichting opgenomen (niet verplicht als jullie gedurende minimaal vijf jaar op hetzelfde adres waren ingeschreven)
(4) jullie zijn geen bloedverwanten in de rechte lijn
(5) er zijn geen derden die aan dezelfde voorwaarden voldoen
 Overweeg je een schenking voor aflossing van de hypotheek? Niet elke hypotheekvorm leent zich goed voor vervroegde aflossing. Meestal is het beter om een (bank)spaarhypotheek niet af te lossen. Neem dus altijd vooraf contact op met de bank om de financiële consequenties door te nemen.

Bron: FiscAlert november 2023 | jrg 28 nr 9 | p.22-23

Ga terug naar de vorige pagina