Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Belastingplan 2024 aangenomen door Tweede Kamer

Geplaatst op: 02-11-2023, 12:36:56

De Tweede Kamer heeft de belastingplannen voor 2024 aangenomen. Daarbij zijn nog wel een aantal amendementen aangenomen. Als het aan de Tweede Kamer ligt:

 • wordt het hoogste inkomstenbelastingtarief in box 2 geen 31% maar 33%. Dit tarief geldt voor dividenduitkeringen uit de eigen BV voor zover die hoger zijn dan €67.000. Het laagste tarief (over de eerste €67.000) is volgend jaar 24,5%. In 2023 geldt een vast tarief van 26,9%.
 • wordt het belastingtarief in box 3 per 2024 verhoogd naar 36%. Box 3 is de box waarin het vermogen wordt belast. In 2023 geldt nog een tarief van 32%.
 • wordt er minder inflatiecorrectie toegepast, dat heeft onder andere gevolgen voor de heffingskortingen, ook val je iets sneller in een hoger belastingtarief
 • gaat de vrijstelling voor groene beleggingen per 2025 naar €30.000.
 • gaat de MKB-winstvrijstelling voor ondernemers in de inkomstenbelasting minder omlaag dan aanvankelijk de bedoeling was. De vrijstelling gaat per 2024 naar 13,31% (14% in 2023).
 • wordt de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) in 9 stappen afgebouwd voor alle ouders. Ook wordt de ingangsdatum daarvan uitgesteld van 2025 naar 2027. Op 1 januari 2035 is de IACK geheel afgeschaft. De IACK is een korting op de inkomstenbelasting voor ouders met jonge kinderen. Er gaat dus geen uitzondering gelden vóór wie op 2025 al jonge kinderen had.
 • mogen dga\'s minder lenen van hun BV. Het maximumbedrag wordt per 2024 verlaagd van €700.000, maar €500.000 (peildatum 31 december 2024). Eigenwoningschulden tellen niet mee. Wie meer leent wordt voor het meerdere belast in box 2.
 • gaat de afschaffing van de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting voor giften onder de €100.000 niet door.
 • wordt de 30%-regeling voor expats versoberd.
 • gaat de belastingvermindering op de energiebelasting met €23,40 omhoog naar €521,78 (exclusief omzetbelasting).
 • wordt de geplande accijnsverhoging op alcohol verlaagd en wordt het accijnstarief op tabak verhoogd.
 • wordt de sinds 1 juli 2023 geldende accijnskorting voor benzine, diesel en LPG met een jaar verlengd, ook gaat de indexatie niet door.
 • wordt de vrijstelling voor de bedrijfsopvolgingsregelingen in de erf- en schenkbelasting minder verlaagd. Het percentage van nu 83% wordt per 2025 75% (voorgesteld was 70%).
 • gaat de bankenbelasting omhoog.

Behalve deze aanpassingen, heeft de Tweede Kamer ook ingestemd met een voorstel om de rente op studieschulden van pechstudenten (studenten die zijn gaan studeren onder het leenstelsel) te verlagen.

De voorstellen zijn pas definitief als ook de Eerste Kamer deze heeft aangenomen. Eind december is er meer duidelijkheid. Wordt vervolgd dus!

Bron: www.fiscalert.nl van 27 oktober 2023

Ga terug naar de vorige pagina