Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Op met beleggingen naar de BV

Geplaatst op: 18-11-2022, 12:22:03

Er komen voor 2023, 2024 en 2025 aanpassingen in box 3. Hierbij geldt straks een apart forfaitair rendement voor spaargeld en voor overige bezittingen. Beleggers zullen zwaarder worden belast. Afhankelijk van hun rendementsverwachting doen zij er misschien verstandig aan beleggingen over te dragen aan een (op te richten) BV.

Terwijl spaarders de afgelopen jaren geen rente op spaargeld kregen, werden zij toch (relatief zwaar) belast in box 3. Daarom brachten spaarders op grote schaal spaargeld in BV\'s onder. Door middel van een ‘spaar-BV’ konden zij de heffing in box 3 ontgaan. FiscAlert heeft hier vaak over geschreven en abonnees begeleid bij het opzetten van een spaar-BV. De Hoge Raad heeft de oude manier van belastingheffing voor spaarders eind 2021 taboe verklaard. De Belastingdienst is momenteel bezig met het zogenoemde rechtsherstel.

Aanpassingen in box 3
Voor box 3 moet iets anders in de plaats komen. Men koerst op een heffing over het werkelijke rendement. Het idee is dat zowel rente, dividend, huur als waardestijgingen van de bezittingen in box 3 dan worden belast. Dit vergt echter een ingrijpende aanpassing van de systemen van de Belastingdienst. Volgens het Ministerie van Financiën kost dat drie jaar. Daarom krijgen we voor de jaren 2023, 2024 en 2025 met een aangepaste heffing in box 3 te maken. Deze aangepaste heffing is gebaseerd op dezelfde systematiek als het hiervoor genoemde rechtsherstel. Er komt een apart forfaitair rendement voor spaargeld, overige bezittingen en schulden. Voor overige bezittingen is het forfaitair rendement in 2023 6,17%. Het forfaitaire rendement op spaargeld en schulden over 2023 wordt pas in 2024 bekend, omdat men zoveel mogelijk wil aansluiten bij de actualiteit. Het tarief voor box 3 wordt in 2023 32% en in 2024 33%. Dit jaar is dat 31%.

Vermogen in BV of privé?
Spaargeld kan hierdoor prima privé worden gehouden. Het tarief van box 3 in 2023 van 32% wordt toegepast op de gemiddelde spaarrente in 2023. Stel dat die uitkomt op 0,5%. Dan betaalt u, afgezien van de vrijstelling, (32% x 0,5% =) 0,16% belasting over uw spaargeld. U hoeft het spaargeld dus niet meer in een BV onder te brengen. De meeste spaar-BV’s worden daarom opgedoekt.
Voor ‘overige bezittingen’ wordt het een ander verhaal. Onder overige bezittingen valt alles behalve spaargeld (de wettelijke term is banktegoeden). Overige bezittingen zijn onder meer vorderingen, effecten en vastgoed, waaronder de tweede woning. Het kan voordelig zijn om sommige van die bezittingen in een BV onder te brengen.

‘Het devies is: help uzelf. Ga naar de notaris, richt een BV op en draag de vordering over aan die BV’


Vorderingen
Stel u heeft € 200.000 uitgeleend aan een van uw kinderen tegen een rente van 2%. Aan dit vermogensbestanddeel wordt in 2023 een rendement toegerekend van 6,17%. Volkomen krankzinnig natuurlijk: meer dan driemaal het werkelijke rendement. En dan hebben we het nog niet over het inflatieverlies. Afgezien van de box 3-vrijstelling van € 57.000 aan vermogen per persoon betaalt u straks (32% x 6,17% x € 200.000 =) € 3.949 aan belasting in box 3. Jazeker, over een rente van € 4.000! Gerelateerd hieraan is het feitelijke tarief afgerond 99%. Dat is een tarief dat je misschien in Noord-Korea zou verwachten, maar niet in Nederland. Toch staat dit te gebeuren.
Wat als u deze vordering voor 1 januari aanstaande (de peildatum voor box 3 in 2023) in een BV onderbrengt? De BV betaalt 19% vennootschapsbelasting. Over een rente van € 4.000 is dat € 760. Als de BV de winst na vennootschapsbelasting als dividend uitkeert, betaalt u nog eens 26,9% inkomstenbelasting (€ 872). De totale belasting over de rente is dan € 1.632. U bespaart (€ 3.949 - € 1.632 =) € 2.317. Het oprichten van een BV en de instandhouding daarvan kost natuurlijk wat, maar waarschijnlijk minder dan dit bedrag. Die kosten zijn overigens bij de BV aftrekbaar.

TIP: Heeft u al een spaar-BV? Dan kunt u die hiervoor gebruiken. Laat de BV uw privébeleggingen met een verwacht rendement lager dan 5% (zie kader Keuze beleggingen in privé of in de BV) overnemen. En breng uw spaargeld naar privé. Zo creëert u de ‘omgekeerde spaar-BV’.
 

Onroerend goed
Een ander voorbeeld: u heeft een vakantiewoning in Nederland met een waarde van €200.000. Ook daarover betaalt u in 2023 € 3.949 box 3-belasting. Moet dit bezit dan ook maar de BV in? Vanuit het oogpunt van inkomstenbelasting zou dit inderdaad voordelig zijn. Alleen heeft u bij vastgoed met overdrachtsbelasting te maken. Het tarief daarvoor bedraagt 8%. Uitgaande van de genoemde € 200.000 zou dat dus €16.000 kosten en dat verdient u niet terug met de besparing van box 3-heffing. Te meer omdat die heffing maar voor 3 jaar zal gelden.

Aandelen
Veel abonnees van FiscAlert beleggen in aandelen. U misschien ook. U weet niet wat het rendement zal zijn. We kunnen naar het verleden kijken. Dan komt het gemiddelde rendement na kosten op ongeveer op 5% per jaar uit. Dat zegt natuurlijk niets over de toekomst. Maar we moeten ergens van uitgaan. Gezien het huidige economische klimaat lijken er magere tijden voor beleggers aan te komen, al zijn die sombere verwachtingen reeds in de huidige koersen verwerkt.
Is het bij een rendement van 5% voordelig om beleggingen in een BV onder te brengen? In box 3 betaalt de belegger, afgezien van de vrijstelling, (6,17% x 32% =) 1,974% belasting. Bij een portefeuille van € 500.000 hebben we het dan over € 9.870. Bij de BV betaalt u 19% vennootschapsbelasting over het werkelijke rendement en over het restant 26,9% inkomstenbelasting in box 2. Bij 5% rendement is dit € 10.197. Aldus iets meer dan in box 3. De voorlopige conclusie is dat u de aandelen maar beter privé kunt houden. Het genoemde tarief van 26,9% in box 2 wijzigt in 2024 in 24,5% bij inkomsten tot en 31% voor inkomsten vanaf €67.000. Bij niet al te hoge bedragen kunt u het dividend daarom beter niet in 2023 uitkeren, maar in 2024 of later.

drs. H.J. Meijer is directeur van MFAS/Meijer Fiscale Adviessystemen te Oegstgeest (www.mfas.nl) en mede-eigenaar van FiscAlert

Bron: FiscAlert november 2022 | jrg 28 nr 9 | p.32-33

Ga terug naar de vorige pagina