Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

FinanciŽle gevolgen Ďonzuivereí pensioenregeling groot

Geplaatst op: 09-08-2022, 11:05:24

Het pensioen via de werkgever dat werknemers opbouwen in de zogenoemde tweede pijler moet aan veel wet- en regelgeving voldoen. Het is daarbij belangrijk dat een pensioenregeling binnen de fiscale kaders blijft want de financiële gevolgen van een ‘onzuivere’ regeling zijn heel groot.

Werknemers kunnen vaak via hun werkgever een aanvullend pensioen opbouwen. Deze pensioenregeling valt onder de omkeerregel in de loonbelasting. Dit betekent: de pensioenaanspraak is nu onbelast en pas belast wordt bij uitkering van het pensioen. De belastingheffing wordt dus uitgesteld. Daarom betaalt een werknemer ook geen belasting over de premie die een werkgever voor hem betaalt en is de eigen bijdrage van de werknemer fiscaal aftrekbaar. Maar dan moet de pensioenregeling wel binnen de fiscale kaders blijven.

Bij onzuivere regeling meteen betalen

Overschrijdt de pensioenregeling ergens die fiscale kaders, dan is de omkeerregel niet meer van toepassing  en is er sprake van een onzuivere pensioenregeling. Dit betekent dat:

  • de werknemer direct belasting moet betalen over de waarde van de pensioenregeling;
  • pensioenpremies niet langer vrijgesteld zijn en voortaan direct worden belast;
  • de werknemer 20% revisierente moet betalen, omdat ten onrechte een fiscaal voordeel is genoten;
  • de werknemer over de pensioenuitkering later geen belasting hoeft te betalen.

    Het is dus belangrijk dat een pensioenregeling binnen de fiscale kaders blijft om niet met bovenstaande gevolgen te maken te krijgen.

Wat nu precies die fiscale kaders van een pensioenregeling zijn leest u in het, onderstaand te downloaden,  verdiepingsartikel!

Bron: www.rendement.nl van 8 augustus 2022

Download bijlage: Fiscale kaders van pensioen.pdf

Ga terug naar de vorige pagina