Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Hersteloperatie box 3 biedt vooral grootste vermogens potentieel voordeel

Geplaatst op: 09-08-2022, 08:20:16

Binnenkort begint de Belastingdienst met een hersteloperatie van de heffing in box 3 voor de belastingaangiftes van vorig jaar, meldt het FD. Fiscale partners die hun vermogen opnieuw gaan verdelen, kunnen daarmee tot duizenden euro’s voordeel halen.

Fiscale partners met meer dan ruim een ton vermogen, kunnen in sommige gevallen hun aanslag over 2021 alsnog verlagen door het vermogen onderling anders te verdelen. Daarmee geeft de fiscus invulling aan het kerstarrest van de Hoge Raad. Vooraf ingevulde aangiftes konden niet meer worden aangepast; belastingplichtigen kunnen vanaf deze maand opnieuw aangifte doen over 2021. Er is na het arrest een nieuwe tijdelijke heffing ontwikkeld die uitgaat van de zogeheten forfaitaire spaarvariant, waarbij de werkelijke verdeling tussen sparen en beleggen het uitgangspunt is. Is die variant gunstiger, dan gaat de aanslag omlaag. Anders blijft de aanslag hetzelfde. De Belastingdienst beoordeelt voor elke fiscale partner apart of de oude dan wel de nieuwe berekening gunstiger uitpakt.

Voordeel door schuiven vanaf twee ton

Vooral mensen met een groot vermogen dat vooral in spaargeld is gestoken, kunnen geld terugkrijgen. In de oude situatie werd ervan uitgegaan dat wie veel vermogen had, automatisch ook relatief veel belegt, met een hoger verondersteld rendement. Het FD liet ABN Amro MeesPierson uitrekenen wat de nieuwe verdeling betekent. Als het vermogen voor 67% of meer wordt gespaard, heeft een stel altijd voordeel, ongeacht de onderlinge verdeling. Wordt een kleiner deel gespaard, dan kan schuiven met de verdeling vanaf een bepaald vermogen voordeel opleveren. Een stel met ‘slechts’ twee ton vermogen, waarvan 65% op de bank, kan zo € 15 opstrijken; bedraagt het fortuin € 8,8 miljoen en staat daarvan slechts 5% op een spaarrekening, dan is het voordeel ruim € 3.000.

Een andere verdeling tussen de partners kan dus belastingvoordeel opleveren ten opzichte van de oude situatie in box 3: als de ene partner een klein vermogensdeel opgeeft, valt dat in de lagere schijven van de oude box 3. De rest kan dan door de andere partner worden aangegeven onder de nieuwe forfaitaire spaar­variant.

Bron: FD op www.accountancyvanmorgen.nl van 8 augustus 2022

Ga terug naar de vorige pagina