Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Correctie box 3 werkt ook door naar andere regelingen

Geplaatst op: 18-05-2022, 10:43:15

Met het alleen maar corrigeren van de aanslagen met een box 3-heffing is de Belastingdienst er nog niet. De fiscus zal ook nog moeten kijken naar andere regelingen; het verzamelinkomen daalt immers door de correctie. Welke andere regelingen dit zijn heeft de staatssecretaris van Financiën onlangs aangegeven.

De correctie van de box-3 -aanslagen die nodig is door het Kerstarrest van de Hoge Raad werkt naast de heffing zelf ook door in andere regelingen. Het rechtsherstel in box 3 heeft tot gevolg dat het box 3-inkomen zal dalen waardoor dus ook het verzamelinkomen daalt. Na vragen over de eventuele doorwerking van regelingen door Tweede Kamerleden heeft staatssecretaris Van Rij een lijst verschaft met daarop de regelingen waarvan bekend is of verwacht wordt dat deze een budgettair impact voor de belastingplichtige kunnen hebben, vaak in de vorm van een hogere vergoeding.

Doorwerking correctie kan leiden tot hogere toeslag

Door de staatssecretaris zijn de volgende regelingen bekendgemaakt:

  • Kinderopvangtoeslag
  • Wet op het kindgebonden budget
  • Zorgtoeslag
  • Ouderenkorting,
  • Aanvullende beurs DUO
  • Tegemoetkoming uit de Wet tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Scholing
  • Draagkrachtberekening DUO
  • Bijverdiengrens in het MBO
  • Inkomensafhankelijke huurverhoging
  • Eigen bijdrage WLZ/WMO

Uitvoeringstoets moet uitsluitsel geven

Ook zijn er nog een aantal andere regelingen die gebruikmaken van het verzamelinkomen. Dit zijn onder andere de erfbelasting, de Wet op de Rechtsbijstand, de Energiebespaarlening via het Warmtefonds en de huurtoeslag. Een uitvoeringstoets zal volgens de staatssecretaris uitsluitsel moeten geven.

Bron: www.rendement.nl van 12 mei 2022

Ga terug naar de vorige pagina