Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

7 vragen over... afschaffing van de jubelton

Geplaatst op: 06-05-2022, 15:49:20

De hoge schenkingsvrijstelling voor de eigen woning gaat verdwijnen. Dit moet u erover weten.


 1. Waarom verdwijnt de jubelton?
  De vrijstelling was bedoeld om (1) de ‘onderwaterproblematiek’ op te lossen en (2) om kopers minder hypotheek te laten opnemen bij de aankoop van een huis. De onderwaterproblematiek ligt achter ons. En door de jubelton blijken mensen niet minder hypotheek op te nemen maar — door de bank genomen — juist duurdere huizen te kopen. Dat is voor het kabinet aanleiding om de jubelton te gaan afschaffen.

 2. Wat gaat er nu gebeuren?
  Technisch gezien kan de hoge schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (dit jaar € 106.671) pas per 2024 worden afgeschaft. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Van Rij (Financiën) gekeken naar mogelijkheden om de vrijstelling eerder te beperken. Die heeft hij gevonden. Per 2023 gaat de vrijstelling omlaag naar het bedrag van de gewone hoge éénmalige vrijstelling voor schenkingen aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar (dit jaar € 27.231). Daarmee is de jubelton feitelijk afgeschaft. Voor schenkingen aan anderen (de kleinkinderen, neefjes, nichtjes, vrienden, kennissen enzovoorts) geldt in 2023 dezelfde vrijstelling, dus ongeveer een kwart van de huidige jubelton. Vanaf 2024 kan deze groep geen schenkingen meer ontvangen met gebruikmaking van de éénmalig verhoogde vrijstelling.

 3. Is het slim om nu nog even snel een jubelton te schenken?
  Iedereen die overweegt een jubelton te schenken, doet er goed aan er rekening mee te houden dat 2022 het laatste jaar is dat het belastingvrij kan. Maar het gaat om een groot bedrag. Doe niets overhaast en vraag eventueel advies. Schenk in geen geval geld dat u in de toekomst wellicht zelf nog nodig zou kunnen hebben!

 4. Is het mogelijk te schenken als de begunstigde nog geen woning (op het oog) heeft?
  Dat is op zich geen probleem. Als u in 2022 de jubelton schenkt, moet de ontvanger het bedrag echter wel uiterlijk in 2024 hebben besteed aan de aanschaf of verbouwing van een eigen woning of (gedeeltelijke) aflossing van een eigenwoninglening.

 5. Zijn er mogelijkheden om te schenken als het geld vast zit in een huis of in aandelen?
  U moet het geld daadwerkelijk overmaken, dus ‘schenken op papier’ is niet mogelijk. U zou het geld wel kunnen lenen, bijvoorbeeld door een extra hypotheek op uw huis te nemen of uw aandelen te verpanden, maar realiseer u goed dat geld lenen niet gratis is. Zeker als u langere tijd rente moet betalen over het bedrag van de schenking, neemt het belastingvoordeel snel af. De enige manier waarop u met gesloten beurzen een jubelton kunt schenken, is door het (deels) kwijtschelden van een bij u lopende familiebanklening.

 6. Op grond van de huidige regels kun je de jubelton over maximaal 3 aaneengesloten belastingjaren spreiden. Blijft die mogelijkheid bestaan?
  Dat is niet zeker. Als u nu een deel schenkt en volgend jaar de rest wilt schenken, kan dat misschien wel. Pas na Prinsjesdag kunnen we deze vraag volledig beantwoorden, omdat dan de tekst van de wetswijziging bekend is.

 7. Zijn er nog bijzondere punten van aandacht?
  Een schenking van de jubelton is alléén belastingvrij als aan de voorwaarden is voldaan. Zo moet de ontvanger (of diens partner) tussen de 18 en 40 jaar oud zijn, moet de schenking goed vastgelegd worden, moet de ontvanger aangifte schenkbelasting doen en moet deze kunnen aantonen dat het geld gebruikt is voor de eigen woning.

Bron: FiscAlert april 2022 | jrg 28 nr 4 | p.23

Ga terug naar de vorige pagina