Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Soms wel VAR voor 2016 aanvragen

Geplaatst op: 10-11-2015, 09:37:12

Onlangs heeft de Belastingdienst een tool op haar website geplaatst, waarmee u kunt nagaan of er voor het jaar 2016 een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) nodig is. Om te voorkomen dat u als opdrachtgever alsnog loonheffing moet afdragen, is het verstandig dat een zelfstandige zonder personeel (zzp’er), als dat nodig is, tijdig een VAR aanvraagt.

De overheid wil de VAR op termijn vervangen door een stelsel van modelovereenkomsten, om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. De behandeling van het wetsvoorstel deregulering beoordeling arbeidsrelaties (tool), waarin de nieuwe plannen zijn vastgelegd, is onlangs uitgesteld. Hierdoor is ook de inwerkingtreding van de wet uitgesteld van 1 januari 2016 naar 1 april 2016. Tot 1 januari 2017 is er een overgangsperiode van kracht.

De tool bestaat uit twee stappen

De geldigheid van de bestaande VAR’s (tools) wordt in principe verlengd tot 1 april 2016.  In sommige situaties is het wel nodig om een VAR aan te vragen voor het nieuwe jaar. Of dit zo is kunt u nagaan met de tool van de Belastingdienst, die bestaat uit twee stappen.

  • Als er geen VAR voor 2014 of 2015 aanwezig is, moet er een VAR voor 2016 worden aangevraagd.
  • Mocht er wel een VAR voor 2014 of 2015 aanwezig zijn, dan hangt het van de werkzaamheden, de omstandigheden en de voorwaarden af of de huidige VAR in 2016 geldig is. Als één van deze factoren verandert, moet er een nieuwe VAR worden aangevraagd.

Bron: www.rendement.nl van 10 november 2015.

Ga terug naar de vorige pagina