Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Hoe coronamaatregelen in aangifte IB 2020 verwerken?

Geplaatst op: 23-03-2021, 09:33:43

De Belastingdienst heeft een aantal coronamaatregen al vooraf ingevuld op de aangifte inkomstenbelasting (IB) 2020 voor de betreffende ondernemer, maar sommige tegemoetkomingen dus niet. Hoe moet de ondernemer de bedragen van de ontvangen tegemoetkomingen en uitkeringen in de aangifte IB verwerken?

Het kabinet heeft in 2020 (en ook in 2021) een aantal maatregelen genomen om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Voor ondernemers die gebruik hebben gemaakt van deze maatregelen heeft dit gevolgen voor hun aangifte IB 2020. Waar moeten zij allemaal aan denken bij het invullen van de aangifte?

TOGS en TVL zijn vrijgesteld

Heeft een ondernemer een Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS) ontvangen dan moet hij deze in de aangifte opnemen bij de rubrieken ‘vrijgestelde winstbestanddelen’ en ‘buitengewone laten en baten’. Hij hoeft over dit bedrag dan geen IB te betalen.
Dit geldt ook voor de Tegemoetkoming vaste lasten (TVL). Deze moet hij dus ook onder de rubrieken ‘vrijgestelde winstbestanddelen’ en ‘buitengewone laten en baten zetten en hij hoeft daar geen IB over te betalen.

TOZO is wel inkomen

Een ander verhaal is het voor de uitkering Tijdelijke overbrugging voor zelfstandige ondernemers (TOZO). Dit is wel inkomen voor de ondernemer. De Belastingdienst heeft de ontvangen bedragen als het goed is al vooraf ingevuld. Deze bedragen heeft de fiscus doorgekregen van de gemeente waarvan de ondernemer ook een overzicht heeft gekregen. De ondernemer moet er rekening mee houden dat als hij een partner heeft de TOZO-uitkering voor de helft meetelt voor het inkomen van die partner. Dit kan tot (vervelend) gevolg hebben dat die partner meer IB moet gaan betalen of minder IB terugkrijgt. Over deze toedeling aan de partner zijn kritische vragen gesteld door beroepsorganisaties.

TOFA checken aan de hand van overzicht UWV

De ontvangst van een uitkering Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) leidt tevens tot inkomen en ook deze is al vooraf ingevuld. Daar is als het goed is door de belastingplichtige ook een overzicht van UWV met de uitbetaalde bedragen van verkregen.

Versoepeling urencriterium

Het urencriterium van 1.225 uur is van 1 maart 2020 tot 30 september 2020 versoepeld. Voldeed een ondernemer misschien in die tijd niet aan dit criterium vanwege de coronacrisis dan mag hij er voor de aangifte IB toch vanuit gaan dat hij aan het urencriterium heeft voldaan. Dit geldt ook voor parttime ondernemers en voor (deels) arbeidsongeschikte ondernemers.

Bron: www.rendement.nl van 22 maart 2021

Ga terug naar de vorige pagina