Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Verreken studiekosten met transitievergoeding

Geplaatst op: 25-08-2015, 14:42:11

De transitievergoeding die elke werknemer met een dienstverband langer dan twee jaar nu in principe krijgt bij onvrijwillig ontslag, is onder meer bedoeld om de transitie van werk naar werk makkelijker te maken. Ook werknemers met een tijdelijk contract van meer dan twee jaar dat niet wordt verlengd, hebben er recht op.

De vergoeding wordt berekend op basis van maandsalaris en dienstjaren en bedraagt maximaal 75.000 euro, of een jaarsalaris als dat hoger is. Dat is voor ondernemers soms een flinke tegenvaller. En dus is de belangstelling voor mogelijkheden om de vergoeding te verlagen groot.

Studiekosten verrekenen
Als de werkgever tijdens de loopbaan heeft geïnvesteerd in inzetbaarheid of de transitie van de medewerker mogen die scholingskosten onder bepaalde voorwaarden worden afgetrokken van de transitievergoeding.

Strikte voorwaarden
Om die kosten in mindering te mogen brengen op de verschuldigde transitievergoeding moet aan heel wat voorwaarden zijn voldaan. Zo moet bijvoorbeeld schriftelijk zijn overeengekomen dat de kosten in mindering mogen worden gebracht op de transitievergoeding en voordat de kosten gemaakt worden moet de werknemer schriftelijk instemmen met het in mindering brengen van de gespecificeerde kosten. Die individuele instemming kan worden ondervangen door een collectieve afspraak in een cao.

Welke kosten kunnen worden afgetrokken?
De werkgever mag bepaalde kosten die hij tijdens het dienstverband heeft gemaakt voor transitie en inzetbaarheid van de werknemer aftrekken van de transitievergoeding. Dat zijn bijvoorbeeld kosten voor scholing, outplacement of het in acht nemen van een langere opzegtermijn, onder voorwaarde dat de werknemer dan wel wordt vrijgesteld van het verrichten van arbeid. De scholing moet wel bedoeld zijn om de inzetbaarheid van de werknemer buiten de organisatie te bevorderen.

De opgedane kennis en ervaring mag overigens niet gebruikt zijn in de functie van de werknemer of anderszins binnen de organisatie zijn gebruikt. Het mag ook niet gaan om studiekosten waarover al afspraken zijn gemaakt in de vorm van een studie-overeenkomst. Een outplacementtraject voordat het dienstverband beëindigd wordt, lijkt nog de meest voor de hand liggende mogelijkheid voor aftrekbaarheid.

Geen geld voor transitievergoeding?
In bepaalde gevallen kan de transitievergoeding lager uitvallen: kleine werkgevers, dat zijn werkgevers die in de laatste zes maanden van het voorafgaande kalenderjaar gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst hebben, die in financieel zwaar weer verkeren en de arbeidsovereenkomst daarom opzeggen, mogen in principe de dienstjaren van voor 1 mei 2013 buiten beschouwing laten bij de berekening van de hoogte van de transitievergoeding.

Bron: www.bc.nl van 25 augustus 2015.

Ga terug naar de vorige pagina