Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Omzetbegrip nu verduidelijkt inzake NOW-aanvraag

Geplaatst op: 01-02-2021, 14:20:18

Bij de bekendmaking van de uitbreiding van het corona steun- en herstelpakket op 21 januari 2021 heeft de overheid ook een bijlage gepubliceerd waarin het omzetbegrip binnen de NOW wordt verduidelijkt. Er heerste namelijk nogal wat onduidelijkheid, met name over de corona gerelateerde subsidies. Wat moet u weten?

Corona gerelateerde subsidies

Vijf corona gerelateerde subsidies, namelijk de TVL, de TOGS, de Regeling continuïteitsbijdrage voor de zorg, de beschikbaarheidsvergoeding ov-bedrijven en de Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw, worden voor de NOW als omzet gezien. Hetzelfde geldt voor een eventuele tegemoetkoming die u als werkgever ontvangt als u werknemers uitleent in het kader van crisisbanen. Let op 1. Ontvangt u een of meerdere genoemde subsidies, dan moet u bij het berekenen van de omzetdaling ingevolge de NOW deze ontvangen subsidies als omzet meerekenen als deze betrekking hebben op de referentieperiode voor de omzetdaling. Let op 2. Aangezien de subsidie Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) en de subsidie Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) onderdeel zijn van de TVL, worden ook deze subsidies meegeteld als omzet voor de NOW. Let op 3. De tegemoetkoming via de NOW telt voor de NOW zelf niet mee voor het bepalen van de omzet. Tip. Download onderstaande bijlage ‘Verduidelijking omzetbegrip binnen de NOW’. Hierin vindt u ook welke andere bestanddelen deel uit kunnen maken van de omzet die meetelt voor de NOW.

Bron: internet

Download bijlage: Verduidelijking omzetbegrip binnen de NOW.pdf

Ga terug naar de vorige pagina