Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Alimentatie laten herrekenen, is dat mogelijk?

Geplaatst op: 15-11-2020, 12:13:50

De ouder- en kinderalimentatie leg je voor langere tijd vast. Maar de bedragen zijn niet in beton gegoten. Als je financiële situatie verandert, kun je een herberekening laten uitvoeren. Hoe gaat dat in zijn werk?

Alimentatie is een financiële onderhoudsplicht die gescheiden partners aan elkaar hebben na het beëindigen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Er bestaan twee varianten: partner- en kinderalimentatie.

De berekening van het bedrag vindt plaats op het moment van scheiden en dat is dus een momentopname. Verandert je financiële situatie, dan is het mogelijk om de alimentatie te laten herberekenen.

Wat is alimentatie?

Als je gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, ga je met je partner een wederzijdse zorgplicht aan. Met de komst van eventuele kinderen uit deze relatie komt er ook een zorgplicht voor deze kinderen bij; in ieder geval zolang zij minderjarig zijn.

Deze zorgplicht wordt vooral actueel bij een echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap. Het huwelijk wordt dan omgezet in een financiële overeenkomst tussen twee individuele personen. De financiële zorgplicht die partners hierbij aan elkaar hebben, wordt beschreven met de term alimentatie.

Belangrijkste doelstellingen van alimentatie

De belangrijkste doelstelling van een alimentatieregeling is financiële ondersteuning bieden, zodat beide ex-partners in staat zijn om zelf in hun levensonderhoud te voorzien. Hiermee wordt voorkomen dat een partner die geen betaald werk heeft gedaan, om te zorgen voor de kinderen of het huishouden, direct in financiële problemen komt als gevolg van de scheiding.

Als er kinderen uit de relatie zijn voortgekomen die op het moment van scheiden nog minderjarig zijn, geldt er nog een andere belangrijke doelstelling van alimentatie: het nivelleren van alle kosten die voor de verzorging van je kind worden gemaakt. Hierbij wordt uiteraard wel gekeken naar de individuele financiële situatie, om ervoor te zorgen dat iedere ouder naar draagkracht een bijdrage levert.

Deze verschillende invulling van doelstellingen is de belangrijkste reden dat er onderscheid wordt gemaakt tussen partner- en kinderalimentatie.

Hoe de alimentatieberekening tot stand komt

Er worden twee aparte berekeningen gemaakt om het verschuldigde bedrag aan partner- en kinderalimentatie vast te stellen.

Bij partneralimentatie wordt een vrij complexe berekening gemaakt waarin inkomensbestanddelen en kosten worden meegenomen. Bij het vaststellen van de hoogte van de kinderalimentatie wordt gekeken naar de behoefte van het kind, het gezinsinkomen, de draagkracht van degene die alimentatie moet betalen, de omgangsregeling en het kindgebonden budget.

Voor de alimentatieberekening wordt meestal gebruik gemaakt van zogeheten Tremanormen. Deze worden vastgesteld door de Expertgroep Alimentatienormen, die bestaat uit familierechters. Deze expertgroep geeft richtlijnen en aanbevelingen om de draagkracht en alimentatiebehoefte vast te kunnen stellen.

Deze Tremanormen zijn geen wettelijke regels, maar ze worden wel in de meeste gevallen overgenomen door echtscheidingsadvocaten, mediators en de rechter zelf. Het Tremarapport heeft dus een grote invloed op de alimentatieberekening.

Bron: bijdrage door Judex op www.iexgeld.nl van 11 november 2020

Ga terug naar de vorige pagina