Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Tekst en uitleg over onbeperkte verliesverrekening VPB

Geplaatst op: 13-10-2020, 10:10:00

Het kabinet heeft meer duidelijkheid gegeven over de komende ingrepen in de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting (VPB). Vanaf 2022 kunnen ondernemingen verliezen namelijk onbeperkt voorwaarts verrekenen. Maar er komt wel een maximum: boven de € 1 miljoen zijn verliezen nog maar voor 50% verrekenbaar in dat jaar.

Op Prinsjesdag heeft het kabinet al aangekondigd dat deze ingreep in de pijplijn zat. Nu is er alsnog een nota van wijziging die de onbeperkte voorwaartse verliesverrekening vastlegt. Tegelijkertijd overigens met een nota over een ander ‘los eindje’ in de Prinsjesdag-stukken: de Baangerelateerde InvesteringsKorting (BIK).

Verlies tot € 1 miljoen altijd verrekenbaar

Ondernemingen kunnen in de VPB verliezen in een boekjaar nu tot 1 jaar terug en tot 6 jaar vooruit verrekenen. Die voorwaartse maximumtermijn vervalt dus vanaf 2022. Dat is ‘wisselgeld’ voor een nieuwe beperking voor ondernemingen met grote verliezen. Van het verlies in een boekjaar is straks € 1 miljoen altijd volledig te verrekenen. Maar daarboven mag een onderneming nog maar 50% van de verliezen meerekenen. Blijft er daarna nog verrekenbaar verlies over, dan mag de onderneming dat meenemen naar een volgend jaar. Dit verrekenplafond gaat ook gelden voor de achterwaartse verliesverrekening. Die termijn blijft wel op 1 jaar.
De beperkingen gaan gelden voor verliezen die ontstaan na 1 januari 2022, of die aan het eind van 2021 nog voorwaarts verrekenbaar zijn. Er komt dus geen overgangstermijn. Dat is verantwoord volgens het kabinet, mede omdat bestaande verrekenbare verliezen niet verloren gaan.

Verliesverrekening in de inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting kent ook verliesverrekening, voor ondernemers in box 1 en aanmerkelijkbelanghouders in box 2. Daar zijn de termijnen 9 jaar vooruit en 3 jaar achterwaarts. Het kabinet wil hier vooralsnog niets aan veranderen, zo staat in de nota van wijziging. Zo’n ingreep levert weinig op, omdat in de inkomstenbelasting ‘de groep met verliezen van meer dan € 1 miljoen beperkt is’.
De maatregel om verliesverrekening in de VPB te beperken komt uit het rapport van de Commissie-Ter Haar, die de belastingheffing van multinationals heeft onderzocht. Het idee is dat de ingreep voorkomt dat multinationals die winstgevend zijn in Nederland door verliesverrekening ‘jaren achtereen geen VPB betalen’. De maatregel legt volgens het kabinet een ondergrens in de VPB: ondernemingen kunnen niet meer alle verliezen in 1 jaar verrekenen, zodat er vaker een belastbare winst overblijft.

Bron: www.rendement.nl van 6 oktober 2020

Ga terug naar de vorige pagina