Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Overleden firmant moet openstaande btw betalen

Geplaatst op: 29-09-2020, 11:38:39

Een ondernemer importeerde Italiaanse schoenen. Later werden dat computeronderdelen. Aan de vof waarvan hij een van de vennoten was werden naheffingsaanslagen OB opgelegd van ruim een miljoen euro. De ondernemer is inmiddels overleden. Maar dat verlost zijn erven niet van de btw-aanslagen die hij nooit betaald heeft.

Verplicht bestuurder?

De Vof bleek over intracommunautaire verwervingen (later alsnog) omzetbelasting verschuldigd blijkt te zijn. Daarover werd lang geprocedeerd. De weduwe verklaarde in een eerdere rechtszaak: ‘In 1987 is mijn man begonnen met de schoenenhandel. Het ging om schoenenimport uit Italië. Daar had hij affiniteit mee. Dit was geheel iets anders dan computerhandel. Daar had hij geen affiniteit mee en hij had daar ook geen verstand van. Hij moest echter van de banken betrokken blijven bij de Vof. De kinderen kregen namelijk geen financiering van de bank. Hij moest dus voor de kinderen instaan. Hij leefde voor zijn gezin en deed daarnaast veel liefdadigheidswerk.’ De erven van de man menen dat de Belastingdienst een voormalig firmant niet aansprakelijk kan stellen voor belastingschulden. De rechtbank was echter van oordeel dat de ondernemer, dier er om hem moverende redenen voor had gekozen bestuurder te blijven van de Vennootschap, zich ook rekenschap had moeten geven van de fiscale verplichtingen van de Vennootschap.

Aansprakelijkheid firmant

De Hoge Raad vindt het in overeenstemming met de strekking van de wettelijke bepaling voor hoofdelijke aansprakelijkheid voor onbetaalde belastingschulden van een firma, deze ook van toepassing te laten zijn op de gewezen firmant. Het gaat om een hoofdelijke aansprakelijkheid voor belastingschulden van de firma die zijn ontstaan voor of tijdens de periode waarin men firmant is. Deze aansprakelijkheid behoort niet te eindigen bij het uittreden uit de firma. Bovendien is ook artikel 18 Wetboek van Koophandel van toepassing op een gewezen firmant.

Aansprakelijkheid rechtspersonen anders

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor rechtspersonen wijkt af van die van firmanten. De afzonderlijke regeling van de positie van de gewezen bestuurder in die regeling heeft te maken met de verplichting tot melding van betalingsonmacht en de disculpatiemogelijkheden. Het ontbreken van een expliciete vermelding van de gewezen firmant in de bepaling voor hoofdelijke aansprakelijkheid voor een firmant, is geen reden de voormalige firmant niet aansprakelijk te stellen. De voormalige firmant is hoofdelijk aansprakelijk voor de onbetaald gebleven aanslagen omzetbelasting. De Hoge Raad oordeelt dat belanghebbende terecht aansprakelijk is gesteld. Alle grieven (o.a. is het Europeesrechtelijk verdedigingsbeginsel geschonden, is het recht op invordering verjaard) tegen de aansprakelijkstelling worden dan ook door het Hof verworpen.

Lees hier de uitspraak van de Hoge Raad.

Bron: www.accountancyvanmorgen.nl van 28 september 2020

Ga terug naar de vorige pagina