Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Uitstel van betaling na 1 oktober en reisaftrek

Geplaatst op: 01-09-2020, 10:22:17

Ondernemers kunnen tot uiterlijk 1 oktober uitstel van belasting aanvragen of een verlenging van het uitstel aanvragen.

Voor alle ondernemers loopt het uitstel van betaling uiterlijk op 1 januari 2021 af. Het kabinet wil niet dat ondernemers alsnog in de knel komen bij het terugbetalen. Daarom komt er een ruime terugbetalingsregeling van twee jaar om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen.

Als de ontwikkeling van het coronavirus met nieuwe of verscherpte maatregelen hier aanleiding toe geeft, kan hier opnieuw naar worden gekeken.

Uitstel voor € 13 miljard

Sinds het begin van de noodmaatregelen hebben ongeveer 240.000 ondernemers uitstel van betaling van belastingen aangevraagd. Op dit moment zijn er nog zo’n 196.000 ondernemers die gebruik maken van de regeling, voor bijna € 13 miljard. Dit is daarmee een belangrijk maatregel geweest waarmee ondernemers in bedrijf konden blijven.

Terugbetaling

Ongeveer 44.000 ondernemers hebben inmiddels op eigen initiatief hun opgebouwde belastingschuld afgelost, nadat zij eerst 3 maanden uitstel hadden gekregen.

Terugbetalen hoeft niet zo snel. Ondernemers krijgen een betalingsregeling aangeboden van de Belastingdienst waarmee ze tot 1 januari 2023 iedere maand een vast bedrag terug betalen.

Als de periode van twee jaar te kort is voor een ondernemer zal de Belastingdienst samen met de ondernemer kijken of een maatwerkoplossing mogelijk is op basis van bestaand beleid. Eerder aflossen mag uiteraard wel.

Lagere invorderingsrente

Om ondernemers zo min mogelijk met extra kosten te confronteren, zal de tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul worden verlengd tot en met 31 december 2021. Zo hebben ondernemers de komende tijd vrijwel geen kosten bovenop de belastingschuld die ze aan het aflossen zijn.

Belastingrente

De belastingrente gaat wel weer naar 4 procent, omdat dit een prikkel is om op tijd aangifte te doen. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting wordt tot 31 december 2021 wel verlaagd naar 4 procent in plaats van de oorspronkelijke 8 procent. Zo worden ondernemers niet direct met hoge lasten geconfronteerd.

Brieven Belastingdienst

Hoe informeert de Belastingdienst ondernemers over de nieuwe maatregelen?

In september 2020 krijgt de ondernemer een brief waarin de fiscus alles nog een keer uitgebreid uitlegt.

In december 2020 ontvangt de ondernemer ook een brief van de Belastingdienst. Daarin staan:

  • een voorlopig overzicht van de belastingschuld;
  • de voorwaarden van de betalingsregeling;
  • het maandbedrag van de betalingsregeling.

In maart 2021 ontvangt de ondernemer weer een brief met:

  • een definitief overzicht van uw belastingschuld;
  • (eventueel) het aangepaste maandbedrag van de betalingsregeling.

Reisaftrek

Ook een aantal andere belastingmaatregelen die wegens corona genomen zijn, zoals de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, lopen door tot 1 januari 2021.

Daarnaast is een nieuwe maatregel getroffen: werknemers behouden recht op reisaftrek voor ov-kosten voor woon-werkverkeer die zij niet van de werkgever vergoed krijgen, ook al werken zij thuis. Voorwaarde is dat de kosten ongewijzigd zijn gebleven.

In de Kamerbrief staat het volgende:

“Daarom zal het kabinet voor het jaar 2020 de reisaftrek in de inkomstenbelasting toepassen alsof de werknemer zijn reispatroon van vóór de coronacrisis heeft voortgezet, onder de voorwaarde dat de reiskosten van de werknemer ongewijzigd zijn. In het Besluit noodmaatregelen coronacrisis werkt de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst deze maatregelen nader uit.”

Meer informatie over de belastingregelingen vindt u op belastingdienst.nl\\coronavirus.

Kamerbrief steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden

Bron: www.salarisvanmorgen.nl van 28 augustus 2020

Ga terug naar de vorige pagina