Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Dure opdracht belastingadviseur niet zomaar aan de kant te schuiven

Geplaatst op: 11-06-2020, 13:05:39

Een klant die een belastingadviseur een opdracht geeft tot advisering bij het gebruikmaken van de inkeerregeling, maar voordat advies is uitgebracht de overeenkomst opzegt omdat een ander goedkoper is. De klant vond dat het moest kunnen en vocht een veroordeling door de kantonrechter onlangs aan bij het Gerechtshof Amsterdam. Tevergeefs, want het Hof is het niet met de klant eens dat het aantal door de belastingadviseur gedeclareerde uren voor het bestuderen en opvragen van documenten en andere werkzaamheden onredelijk veel is.

Uitspraak: ECLI:NL:GHAMS:2020:1398

De Nederlandse klant en een Zwitserse belastingadvies-GmbH sloten medio september 2017 een overeenkomst van opdracht waarin werd afgesproken dat de Zwitserse belastingadviseur over het gebruikmaken van de inkeerregeling door de klant zou adviseren en begeleiden. De klant weigerde echter de eerste voorschotnota en factuur te voldoen, zegde de overeenkomst in 2018 op en nam een andere (goedkopere) adviseur in de arm.

Onredelijk veel tijd?

De Zwitserse GmbH legde zich daar echter niet bij neer en kreeg bij de kantonrechter in Nederland gelijk. In hoger beroep voerde de klant aan geen opdracht te hebben verstrekt om de belastingdienst te informeren over het gebruik van de inkeerregeling. Ook zou onredelijk veel tijd zijn besteed aan de melding aan de belastingdienst en zou de  gedeclareerde 25 uur voor het bestuderen en opvragen van documenten en andere werkzaamheden onredelijk veel zijn. Het hof is het daar echter niet mee eens.

Geen advies, maar niet per se teveel gedeclareerd

De enkele omstandigheid dat de andere adviseur minder uren nodig heeft en zal hebben dan de Zwitserse belastingadviseur impliceert volgens het hof niet dat er te veel uren in rekening zijn gebracht, ook niet als daarbij rekening wordt gehouden met de omstandigheid dat de Zwitsers belastingadviseur – anders dan de andere adviseur –geen advies heeft uitgebracht. Uit de enkele omstandigheid dat de Zwitserse belastingadviseur geen advies heeft uitgebracht kan niet worden afgeleid dat het niet nodig was dat de Zwitserse belastingadviseur de haar geleverde stukken bestudeerde. Het is immers de klant geweest die door zijn opzegging heeft bewerkstelligd dat de Zwitserse belastingadviseur hem geen advies heeft uitgebracht. De klant moet daarom gewoon de facturen betalen, oordeelt het hof.

Bron: www.fiscaalvanmorgen.nl van 10 juni 2020 

Ga terug naar de vorige pagina