Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Respijt voor betalen pensioenpremies bij problemen door corona

Geplaatst op: 23-03-2020, 12:14:14

Pensioenuitvoerders komen ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in acute problemen komen zoveel mogelijk tegemoet als deze problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies. Dat hebben de Stichting van de Arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, afgesproken.

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat veel bedrijven en soms hele sectoren zijn geconfronteerd met acute liquiditeitsproblemen, omdat de inkomsten van de ene op de andere dag fors terugliepen of helemaal stil kwamen te liggen.  De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars zeggen het van belang te vinden een handreiking te bieden aan deze werkgevers. Vorige week boden enkele pensioenuitvoerders al een betalingsregeling aan.

Oplossingen zijn maatwerk

Met de steun van werkgevers en werknemers gaan pensioenfondsen, verzekeraars en aan verzekeraars gelieerde premie pensioeninstellingen de getroffen ondernemers daar waar mogelijk helpen. Omdat de problematiek per sector of werkgever verschilt, wordt maatwerk geboden.

Werkgevers moeten zich zelf melden

Zo treffen pensioenuitvoerders met individuele werkgevers die acute geldproblemen hebben een betalingsregeling. Hiervoor kunnen individuele werkgevers zich melden bij fonds, verzekeraar of ppi. Ook worden – binnen de wettelijke mogelijkheden – de betalingstermijnen waarbinnen werkgevers pensioenpremies moeten afdragen verruimd voor getroffen sectoren en werkgevers. Pensioenuitvoerders voeren bovendien een minder strikt invorderingsbeleid bij het innen van premies. Dat kunnen ze bijvoorbeeld doen door in getroffen sectoren het inschakelen van incassobureaus en/of het opleggen van administratieve boetes uit te stellen.

Ruimte voor maatwerk is beperkt

Wel melden de organisaties dat wettelijke voorschriften ten aanzien van invorderingsinspanningen en betalingstermijnen ervoor zorgen dat de ruimte voor maatwerk beperkt is. Verbond, Pensioenfederatie, De Nederlandsche Bank en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voeren hierover op korte termijn overleg.

Bron: bijdrage van 23 maart 2020 van Annet van den Berg op www.amweb.nl                 

Ga terug naar de vorige pagina