Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Is het verplicht om mee te doen aan een derdenonderzoek?

Geplaatst op: 03-03-2020, 10:18:15

Vraag
We kregen de vraag van de Belastingdienst of we inlichtingen wilden geven over anderen. Mag de fiscus deze informatie zomaar opvragen?

Antwoord
De Belastingdienst kan een zogenoemd derdenonderzoek instellen. Daarbij klopt de fiscus mogelijk bij u aan voor een onderzoek naar de fiscale handel en wandel van een ander, ofwel een ‘derde’. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een leverancier of afnemer met wie u een zakelijke relatie heeft. Tijdens het onderzoek verzamelt de fiscus gegevens en inlichtingen die van belang kunnen zijn voor het heffen van belastingen en het invorderen van belastingschulden van een derde.

Alleen voor administratieplichtigen

De verplichting om informatie te geven over derden geldt alleen voor administratieplichtigen. Dat zijn rechtspersonen (zoals een bv, nv, vereniging of stichting) en in sommige gevallen ook natuurlijke personen. Natuurlijke personen zijn verplicht om een administratie bij te houden als ze ondernemer zijn of werknemers in dienst hebben. Bij particulieren (alle overige natuurlijke personen) mag de Belastingdienst alleen gegevens opvragen die voor hun eigen belastingheffing van belang zijn. Zo is de particulier niet verplicht om de identiteit en inkomsten van de zwarte werkster te onthullen. Ondernemers zijn dus wettelijk verplicht om de gevraagde informatie te verstrekken aan de Belastingdienst. Als u niet voldoet aan deze wettelijke verplichting begaat u een strafbaar feit.

Meer info
Bel (043-3690375) ons gerust of stuur een e-mail (info@intermedisaa.nl). Wij helpen u graag verder.

Bron: vraag & antwoord op www.rendement.nl van 24 juli 2019

Ga terug naar de vorige pagina