Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Geen saldering BTW-schuld met vordering eerdere jaren

Geplaatst op: 21-01-2020, 11:12:08

Een BTW-schuld mag een belastingplichtige volgens de rechter niet salderen met een BTW-vordering uit eerdere jaren. Daarvoor had de belastingplichtige een suppletieaangifte moeten indienen. Hof Den Haag heeft dit onlangs aangegeven.

In deze zaak ging het om een onderneemster die over 2012 iedere maand nihil aangiften voor de BTW indiende. De inspecteur legde naheffingsaanslagen met een verzuimboete voor de BTW op omdat uit de aangifte voor de inkomstenbelasting 2012 van de onderneemster bleek dat ze wel BTW over 2012 verschuldigd was. Met het bedrag van de naheffingsaanslagen kon de onderneemster instemmen maar zij vond dat er onterecht geen rekening was gehouden met haar BTW-vorderingen uit voorgaande jaren. De BTW-schuld had volgens haar verrekend moeten worden met de vorderingen.

Ze had suppletieaangifte moeten indienen

Het gerechtshof in Den Haag gaf aan dat een BTW-vordering over voorgaande jaren niet in de aanslag over een later jaar met de over dat jaar verschuldigde BTW kan worden gesaldeerd. De onderneemster had een suppletieaangifte ter correctie moeten indienen op het moment dat zij er achter kwam dat zij een aangifte niet of niet volledig had gedaan. De rechter gaf ook aan dat van haar verondersteld mocht worden dat zij zich had verdiept in de BTW-wetgeving of zich hierover had laten inlichten als zij niet over de benodigde BTW-kennis beschikte. Het hoger beroep van de vrouw werd dus ongegrond verklaard.
Hof Den Haag, 17 december 2019, ECLI (verkort): 3403

Bron: www.rendement.nl van 16 januari 2020

Ga terug naar de vorige pagina