Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Lager gebruikelijk loon bij veel lagere winst?

Geplaatst op: 17-01-2020, 16:38:54

Vraag
Mag ik mijn gebruikelijk loon van € 75.000 naar beneden bijstellen als de omzet en daarmee ook de winst (het verlies) van mijn bv in een kalenderjaar veel lager is geworden?

Antwoord
Op grond van de zogenoemde gebruikelijk-loonregeling moet u als dga voor 2020 een minimumsalaris opnemen van € 46.000 (€ 45.000 in 2019). In veel gevallen zal dit bedrag echter niet volstaan en dan moet u dus uitgaan van een hoger gebruikelijk salaris.

De vraag is nu wat de gevolgen zijn van lagere winsten (verliezen) in de bv voor uw zakelijk verantwoorde salaris. De Belastingdienst heeft aangegeven dat u bij een structureel verlieslijdende onderneming, inderdaad van een lager gebruikelijk loon mag uitgaan. In deze situatie zou het blijven uitkeren van een hoger salaris namelijk de continuïteit van uw bv in gevaar kunnen brengen.

Verlaging dga-salaris

Het voorgaande betekent volgens de Belastingdienst echter ook dat één enkel en incidenteel verliesjaar niet onmiddellijk een verlaging van het dga-salaris tot gevolg hoeft te hebben.

In een dergelijk geval moet u dus de inspecteur niet alleen weten te overtuigen van het feit dat u veel minder winst heeft, maar (bij voorkeur) dat dit al langer speelt en/of dat het de gerechtvaardigde verwachting is (bijvoorbeeld aan de hand van door uw boekhouder opgestelde bedrijfsprognoses) dat u nu en in de komende jaren amper winst zult behalen. In dat geval is eerder sprake van structureel verlies behalen en zal er eerder ruimte zijn voor een salarisverlaging.

Niet op andere manieren geld onttrekken

Hierbij is het verder van belang dat u niet op andere manieren gelden aan uw bv onttrekt (bijvoorbeeld door het opnemen van extra bedragen in rekening-courant of het uitkeren van dividend). Als dat namelijk gebeurt, zal de inspecteur een salarisverlaging niet accepteren.

Het is verstandig om een lager gebruikelijk loon van tevoren af te stemmen met de Belastingdienst. Zo voorkomt u problemen en bewijslast achteraf.

Meer info
bel (043-3690375) ons gerust of stuur een e-mail (info@intermedisaa.nl). Wij helpen u graag verder.

Bron: vraag & antwoord van 6 januari 2020 op www.rendement.nl

Ga terug naar de vorige pagina