Heeft u uw
financiŽle zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Partneralimentatie: 3 veranderingen

Geplaatst op: 04-01-2020, 14:42:38

De maximale duur van partneralimentatie is flink verkort en de betalende partij mag minder aftrekken voor de inkomstenbelasting. We zetten de veranderingen voor je op een rij.

Ga je na een huwelijk of een geregistreerd partnerschap uit elkaar, dan is er een kans dat je partneralimentatie moet betalen. Dit is een bijdrage die je bent verschuldigd als je ex-partner te weinig inkomsten heeft om van rond te komen.

Hoeveel betaald moet worden, kun je onderling afspreken. Dit gebeurt in de praktijk vaak met hulp van een mediator of advocaat. Mocht je er samen niet uitkomen, dan stelt de rechter het bedrag vast.

Drie veranderingen in 2020

Dit jaar zijn er drie veranderingen doorgevoerd in de partneralimentatie:

  • Het bedrag is geïndexeerd
  • De maximale uitkeringsduur is fors verlaagd
  • De betalende partij mag minder aftrekken voor de inkomstenbelasting.

1. Indexering van alimentatie

Elk jaar wordt de hoogte van de alimentatie aangepast aan de loonstijgingen. Dit jaar is het alimentatiebedrag met 2,5% verhoogd.

2. Forse verlaging uitkeringsduur

Een ingrijpender maatregel is de verkorting van de maximale uitkeringsduur.

In een ver verleden duurde de alimentatieplicht levenslang, tenzij de rechter akkoord ging met een voortijdige beëindiging.

In juli 1994 is de maximale termijn verlaagd naar 12 jaar na een huwelijk met kinderen of een huwelijk zonder kinderen dat langer heeft geduurd dan vijf jaar. Als er geen kinderen in het spel waren en het huwelijk korter duurde dan vijf jaar, was de maximale alimentatieverplichting even lang als de duur van het huwelijk.

Sinds de jaarwisseling is opnieuw het mes gezet in de maximale uitkeringsduur. Het recht op alimentatie is beperkt tot maximaal de de helft van de tijd die het huwelijk heeft geduurd, met een maximum van vijf jaar. Ben je vier jaar getrouwd geweest, dan heb je dus maximaal twee jaar recht op partneralimentatie. Heeft het huwelijk twaalf jaar stand gehouden, dan is dat vijf jaar.

Deze regeling geldt voor alle stellen die vanaf dit jaar uit elkaar gaan. Was je al eerder gescheiden, dan gelden de oude regels.

... maar twee uitzonderingen

Er zijn wel twee uitzonderingen gemaakt, voor ouders van jonge kinderen en 50-plussers die heel lang getrouwd waren.

Heb je kinderen jonger dan twaalf jaar, dan eindigt de partneralimentatie pas op zijn vroegst als het jongste kind twaalf jaar is geworden. De alimentatieplicht kan hierdoor alsnog maximaal twaalf jaar duren, als je uit elkaar gaat met een baby.

Als het huwelijk langer dan vijftien jaar heeft geduurd en de ontvangende ex-partner binnen tien jaar AOW ontvangt, dan eindigt de uitkeringsduur zodra de AOW ingaat. Is de ontvangende ex-partner tussen de 50 en 57 jaar, dan is de uitkeringsduur beperkt tot tien jaar.

3. Veranderingen in de aftrek

Tot slot heeft de overheid gemorreld aan de maximale aftrek van betaalde partneralimentatie.

Betaal of ontvang je partneralimentatie, dan heeft dat gevolgen voor je belastingaangifte:

  • Ontvang je partneralimentatie? Dan moet je dit bedrag opgeven in je aangifte en hierover belasting betalen.
  • Betaal je partneralimentatie? Dan geldt dit bedrag als aftrekpost. De systematiek is vergelijkbaar met de hypotheekrenteaftrek: je mag een bepaald percentage van het bedrag aftrekken voor de inkomstenbelasting.

Hiermee verschilt partneralimentatie met kinderalimentatie. Ontvangen kinderalimentatie hoef je immers niet op te geven voor de inkomstenbelasting, maar het betaalde bedrag is evenmin aftrekbaar.

Het kabinet heeft besloten om de komende jaren flink te snoeien in de maximale aftrek voor betaalde partneralimentatie. In 2019 was nog maximaal 51,75% aftrekbaar van je inkomen. Dit percentage wordt vanaf dit jaar stapsgewijs verlaagd naar 37,05% in 2023.

Dit gaat in stapjes van drie procentpunt:

  • Dit jaar is nog maximaal 46% van de betaalde alimentatie aftrekbaar.
  • In 2021 wordt dat 43%
  • In 2022 wordt het 40% en
  • In 2023 wordt dat 37,05%.

De beperking van de aftrek heeft alleen gevolgen voor inkomens die in de hoogste schijf van de inkomstenbelasting vallen (inkomens vanaf €68.507). Zij krijgen elk jaar minder geld terug van de Belastingdienst.

Pas de bedragen aan

Val jij in de hoogste schijf van de inkomstenbelasting, dan kan het verstandig zijn om de rechter te vragen om het bedrag te verlagen. Anders betaal je teveel. Dit is natuurlijk wel even slikken voor de ontvangende partij, want deze krijgt dan minder.

Bron: bijdrage van Jasperien van Weerdt van 2 januari 2020 op www.iexgeld.nl

Ga terug naar de vorige pagina