Heeft u uw
financiële zaken
op orde?

Lees de checklist

Intermedis A & A

Dit is een zzp’er of nee toch een werknemer

Geplaatst op: 28-11-2019, 09:35:15

Als iets eruitziet als een eend, zwemt als een eend en kwaakt als een eend, dan is het waarschijnlijk een eend. Helder toch? Maar wat opgaat voor een eend gaat niet op voor een zzp’er. Het is mogelijk dat de ene overheidsinstantie een zzp’er als zzp’er beschouwt, terwijl de andere overheidsinstantie toch echt een werknemer ziet. Rara, hoe kan dat?

Er was een tijd dat VAR niet stond voor ’video assistant referee’, maar voor ’verklaring arbeidsrelatie’. Dit is het papiertje dat freelancers (want zo noemden we zzp’er vroeger) moesten bezitten om te bewijzen dat ze toch echt freelancers waren. Maar deze VAR werd gezien als bureaucratisch en onhandig. En toen kwam daar de Wet DBA voor in de plaats.

Bureaucratischer

Maar die Wet DBA werd als nóg bureaucratischer en nóg onhandiger gezien, hoewel DBA staat voor ’deregulering beoordeling arbeidsrelatie’. Volgens opdrachtgevers en zzp’ers deden alle regeltjes over gezagsverhoudingen, afspraken over werktijden en zelf meegebrachte telefoons en koffiemachines geen recht aan de flexibele wereld van de zelfstandige zonder personeel. Waarop de Wet DBA in de ijskast belandde.

En toen begon de onduidelijkheid. Want die wet werd niet gehandhaafd, maar toch ook weer wel. De fiscus zou voortaan alle notoire overtreders van de wet en overduidelijke gevallen van schijnzelfstandigheid aanpakken. Ondertussen mochten opdrachtgevers en zzp’ers gissen welke gevallen notoir en overduidelijk waren.

Naheffingen

De financiële belangen zijn groot. Opdrachtgevers kunnen forse naheffingen krijgen als een zzp-relatie toch als werknemerschap wordt gezien. De fiscus, cao-partijen en pensioenfondsen komen dan achterstallige belastingen en premies innen. De zzp’er in kwestie raakt zijn zelfstandigenaftrek, startersaftrek en mkb-winstvrijstelling kwijt.

Inmiddels is minister Koolmees van Sociale Zaken druk met nieuwe regels. Zzp’ers krijgen bescherming via een minimumtarief van €16 per uur. En ze krijgen flexibiliteit aangeboden als ze meer dan €75 per uur rekenen, want dan worden ze per definitie als ondernemer gezien. Voor de groep ertussenin is er een webmodule met een lange rij vragen die duidelijkheid moet verschaffen over de officiële status. Een eerste test met die vragenmodule wijst uit dat er meer gevallen als dienstverband worden gezien dan als zzp-relatie. Dat geeft te denken.

Tariefafspraken

Terwijl de minister nog bezig is met regels die ook voor de fiscus bepalend zullen zijn, maakte de Autoriteit Consument en Markt (ACM) deze week bekend dat bepaalde categorieën zzp’ers gezamenlijke tariefafspraken mogen maken zonder in strijd te handelen met het kartelverbod. Wie dan? Zzp’ers die ’zij-aan-zij werken met werknemers’. Dat zijn ’zzp’ers die in de dagelijkse gang van zaken niet te onderscheiden zijn van werknemers’.

Hier ontstaat een nieuwe categorie: zzp’ers die volgens de fiscus ondernemers zijn en bijbehorende fiscale voordelen genieten, maar zich van de ACM niet aan ondernemersregels hoeven te houden omdat ze eigenlijk werknemers zijn. Duidelijk toch?

Bron: column van Martin Visser van 28 november 2019 op www.dft.nl

Ga terug naar de vorige pagina